Telefoon:0598-633699

Dringende oproep: 5G is een gevaar voor het leven!

Dringende oproep: 5G is een gevaar voor het leven! - AA-woonbiologie

Dringende oproep: 5G is een gevaar voor het leven!

De zogenaamde kwaliteitsmedia berichten zeer euforisch over de nieuwe 5G mobiele telefonie generatie. Duitsland is "achtergebleven" met de verspreiding van de mobiele telefonie en heeft als belangrijke vestigingsplaats van industrieën absoluut een volledige bereikbaarheid van de mobiele telefonie nodig.

Er mogen geen stralingsvrije zones meer zijn. Juist 5G maakt autonoom rijden mogelijk, meldt ons automatisch wanneer de melkfles leeg is en is existentieel noodzakelijk voor onze toekomst.
Wij brengen u vandaag als tegenstem een dringende oproep die u wakker zal schudden.
Hier nu de essentiële gevaren van 5G:

5G: gevaar voor onze fysieke integriteit! Wie denkt dat de sprong van 4G naar 5G een volgende stap is, vergelijkbaar met de sprong van 3G naar 4G, vergist zich geweldig. Want 5G betekent een gigantische kwantumsprong en is de meest zwaarwegende menselijke ingreep in de natuur in de hele geschiedenis van de mensheid!

Voor de installatie van 5G in heel het gebied van Duitsland, zijn ca. 800.000 nieuwe zenders nodig. 5G vereist zo’n massale uitbreiding van de infrastructuur als nooit tevoren. Voor 5G, moeten exploitanten in stedelijke gebieden, ongeveer om de 100 meter een sterk stralende mobiele telefonie antenne installeren.

Wat een woud van antennes, wat een "Straling-tsunami"!
Om ervoor te zorgen dat 5G ondanks de korte golfstraling voldoende doordringende kracht heeft, moet het zendvermogen tot 1000 keer worden verhoogd.

5G betekent dus twee dingen:

1. Overal aanwezige microgolfantennes

2. Dramatische opvoering van de stralingsintensiteit.

Deze exponentiële toename van de gedwongen bestraling van de hele bevolking, is een onverantwoordelijk experiment op de menselijke gezondheid! Reeds in 2011 classificeerde de WHO mobiele telefonie in categorie 2B van kankerverwekkende stoffen als "mogelijk kankerverwekkend". Gerenommeerde wetenschappers eisen zelfs de classificatie in categorie 1 als "kankerverwekkend" op basis van de meest recente wetenschappelijke studies.

Hoe gevaarlijk de 5G-technologie kan zijn, bleek eind oktober 2018 in Den Haag/NL:

Tijdens een 5G test vielen minstens 298 gezonde vogels dood uit de lucht. Ooggetuigen meldden dat ook eenden zich opvallend gedroegen en voortdurend probeerden hun kop onder water te houden. Ongeveer een week na de dood van de eerste vogels, toen weer een 5G test werd uitgevoerd, vielen er opnieuw meer dan honderd dode spreeuwen uit de bomen in het Huijgenspark in Den Haag,

Conclusie 1: 5G vormt een aanzienlijke bedreiging voor de fysieke integriteit van mens en dier!

3. 2. 5G: gevaar voor het leven en onze vrijheid

Door dit wereldwijde microgolf-antennebos en deze RFID-microchips, die overal moeten worden ingebouwd, wordt het mogelijk om alles met alles te verbinden en alles met elkaar te laten communiceren.

Het wordt het "internet van alle dingen" genoemd.

Tom Wheeler, ex-president van de Federal Communication Commission, FCC (verklaring: FCC is een Amerikaanse autoriteit die communicatiekanalen, omroep, satelliet en kabel regelt) vat het samen: "Honderden miljarden microchips die met producten zijn verbonden, variërend van pillenflessen tot gazonsproeiers.

We moeten het idee terzijde schuiven dat de 5G toekomst uitsluitend voor stedelijke gebieden zal zijn. De 5G-revolutie zal alle hoeken van ons land treffen! Als er iets aangesloten kan worden, wordt het aangesloten!” Dus ook de PC, de microfoon en de camera van de computer zullen worden aangesloten en daarmee komt er een totaal controlesysteem in onze huizen.

Het 5G-netwerk kan door muren en huizen heen kijken en leidt tot een digitale controle van elke persoon. Deze controle strekt zich echter niet alleen uit tot het eigen huis, maar 5G maakt ook een omvangrijke controle van het hele landschap mogelijk, aangezien 5G een mobiele netwerkcapaciteit is.
Ieder bewegend punt kan worden gecontroleerd. Onze huizen moeten tot zogenaamde "smart homes" worden [uitleg: intelligent thuis] en de steden moeten "smart city's" worden. Alles is digitaal verbonden via microgolven en zo zitten we gevangen in een microgolfnetwerk dat ons geestelijk, psychisch en fysiek verlamt.

In het kader van deze "digitaliseringwaanzin" moet ook het geld gedigitaliseerd worden, d.w.z. men zal ongeloofwaardige argumenten gebruiken om burgers ervan te overtuigen dat contant geld "voorbijgestreefd " is. Zodra ALLES gedigitaliseerd is en het internet van de dingen verbonden is met de echte wereld, ontstaat er een volledige controle over ieder afzonderlijke mens!
CONCLUSIE 2: 5G baant de weg naar een "controledictatuur" waarvan zelfs George Orwell de omvang niet had kunnen vermoeden.
Beste kijkers, aangezien de massamedia deze tegenstemmen tot nu toe voor de mensen verzwijgen, is deze uitzending ook een oproep. De frequenties worden al in het voorjaar van 2019 door de federale Duitse netwerktoezichthouder geveild. De doelstelling is dat eind 2022 98% van de huishoudens op het 5G-netwerk zijn aangesloten.

Steun daarom alstublieft onze wakker-schuddende oproep, door dit programma NU naar zoveel mogelijk van uw vrienden en kennissen te sturen via de ingelaste link! Lees meer over 5G technologie in onze 5G serie. Zo helpt u actief mee opdat ook uw onmiddellijke omgeving wakker wordt en er een belangrijke gemeenschappelijke tegenbeweging ontstaat.

bron: www.kla.tv/13943

PDF downloadenDownload PDF informatie: link_naar_video_5g.pdf

Wilt u nog meer nieuwsberichten lezen? Ga dan naar de Blogpagina.

Meest verkocht

Wichelroede (klein)  KH-538 - AA-woonbiologie
Wichelroede messing klein model Voor een betere ov
€ 28,00
Productinfo
memonizerWIRELESS (verp 2-st) - AA-woonbiologie
memonizerWIRELESS (verpakking 2-st) stralingsbesch
€ 99,95
Productinfo
Uitbreidingsset TS-206 - AA-woonbiologie
TS-206 FullEco uitbreidingsset, incl. Bureau Lader
€ 69,95
Productinfo
Biologa NA 16-1P Standaard - AA-woonbiologie
Biologa NA 16-1P Standaard Standaard 1 polige n
€ 199,00
Productinfo

Laatste nieuws

Bekijk alle nieuwsberichten op deze pagina