Nazorg en service

Het is mogelijk om de effecten van verstoringen in het menselijk lichaam op te sporen m.b.v. Biofotonen therapie. @@-woonbiologie kan een afspraak voor u regelen met een therapeut van Biolithe om het effect van ontstoren te controleren en/of begeleiden.

 

Met Biofotonen therapie kan het effect van straling op het bloed (spin-inversie) worden gemeten. Een klacht die chronische vermoeidheid tot gevolg kan hebben. Ook hier geldt; meten is weten.

Biofotonen Therapie

Zoals beschreven in het voorgaande, wordt een aantal verstoringen aan het menselijk lichaam in onze moderne tijd veelal veroorzaakt door straling van draadloze technieken. De nadelige gevolgen hiervan zijn b.v. "spin-inversie" dit heeft vaak een chronische vermoeidheid tot gevolg.

Met de BiofotonenTherapie kunnen de spin-inversie en veel andere klachten als gevolg van straling ongedaan worden gemaakt. Woonbiologen zijn in staat om de elektromagnetische stralingen met hun meetapparatuur op te sporen en met beschermende materialen de invloeden van straling wegnemen. 

Met de Biofotonen Therapie kunnen verstoringen in het lichaam worden opgespoord en behandeld worden.

Zie voor meer informatie over Biofotonen Therapie: www.biolithe.nl

Reserveren
Stuur een email naar: info@aa-woonbiologie.nl of bel 0598-633699 voor een afspraak.