Woonbiologie met focus op elektrosmog (EMF) voor straling gevoeligen (EHS) en opsporen van wateraders-aardstralen

stralingsmeting is je huis wel veilig

Stralingsmetingen

AA-woonbiologie, dé specialist die stralingsmetingen kan verrichten aan uw woon/werkomgeving om inzicht te verkrijgen over schadelijke elektromagnetische straling, ook wel elektrosmog genoemd. AA-woonbiologie richt zich speciaal op de problematiek rondom elektro magnetische straling en de nadelige gevolgen voor onze gezondheid die deze stralingen veroorzaken.
Ook geopatische belastingen kunnen worden opgespoord.

Wij geven advies en bieden oplossingen aan voor een goede bescherming tegen straling om zo een betere, gezondere en prettiger leefomgeving te realiseren.
Woonbiologen - Een nieuwe beroepsgroep

Met het opkomen van de problemen rond elektrostress is een nieuwe beroepsgroep ontstaan. Dit zijn deskundigen die met hun meetapparatuur de straling kunnen meten en elektrostress kunnen vaststellen, we noemen deze beroepsgroep: Woonbiologen.
Wat doet een Woonbioloog?
Hij maakt (stralings)zieke woningen en gebouwen weer gezond. Dat is natuurlijk wel erg kort door de bocht, maar het komt er feitelijk wel op neer. De woonbioloog kan ervoor zorgen dat het weer leefbaar wordt in uw woon/werkomgeving.

Elektrostress

Mensen verschillen. Sommige mensen zijn gevoelig voor bepaalde frequenties uit het brede spectrum en vertonen gezondheid-problemen die kenmerkend zijn voor elektrostress. Als de schadelijke velden worden weggenomen zijn de klachten verdwenen.
Personen die last hebben van die velden kunnen in toenemende mate gevoelig worden voor andere elektrische apparaten.
Meestal worden de reacties pas geruime tijd na blootstelling aan de velden merkbaar. Het kan jaren duren voordat een gevoeligheid wordt opgebouwd. Indien er geen passende maatregelen genomen worden en de ziekmakende velden niet worden onderkend kan men langdurig ziek worden.

Gezondheidsklachten:

Veel voorkomende klachten zijn:

· ernstige vermoeidheid
· dufheid, slaperigheid, duizeligheid
· hoofdpijn, migraine, griepgevoel
· oogproblemen

· hyperactiviteit (vooral bij kinderen)
· concentratieproblemen, onrust
· depressiviteit, agressie
· oorsuizingen, brom in de oren
· jeuk, huidproblemen

· spierpijn, spier-spanningen
· pijnlijke gewrichten
De reacties komen vaak in combinatie voor (syndroom).
De klachten lijken op die van het Chronische Vermoeidheidssyndroom (ME/CVS), Fibromyalgie (FM), Multiple Chemical Sensitivity (MCS), Burnout, en andere milieuziekten.

Mogelijk bestaat er een relatie tussen deze ziekten en elektrische overgevoeligheid.
Ik meet in ieder geval de elektrostress van je lichaam op diverse plekken. Dit kan een aanwijzing zijn voor bovenstaande klachten.

Oplossingen:

Straling kunnen we helaas niet wegnemen. Wel zijn er stralingsbeschermingsmiddelen die de invloed van straling veroorzaakt door b.v.; GSM, UMTS 4G, in de nabije toekomst 5G telefoons en zendmasten, DECT-telefoons, LCD-computerschermen, TV schermen, etc. harmoniseren.
Hiervoor adviseert AA-woonbiologie Memon® bionic instruments die de verstorende  eigenschappen van deze apparaten neutraliseren.
Ook kan je de DECT telefoon vervangen door een stralingsvrije / stralingsarme (DECT) draadloze telefoon. Laagfrequente straling uit het elektriciteitsnet kunnen worden voorkomen door het inzetten van componenten zoals: stralingsvrije stekkerdozen, stralingsvrije verlengsnoeren, bij uw bed een stralingsarme wekker, etc.

Medische wetenschap

Voor veel artsen is elektrostress nog een onbekende materie. In hun opleiding worden ze er niet mee geconfronteerd, in hun praktijk vaak wel, maar wordt het niet herkend. De klachten zijn zeer verschillend en niet eenduidig, reden waarom ze ook heel moeilijk herkenbaar zijn.
In ons land is het begrip milieuarts nog niet erg algemeen. Er zijn bij enkele GGD's milieuartsen in dienst, zij zouden tenminste enigszins op de hoogte van elektrostress moeten zijn. Zoals gezegd, elektrostress is slechts met meetapparatuur vast te stellen. En omdat het om veel verschillende gebieden gaat {laagfrequent, hoogfrequent, elektrische velden, magnetische velden, elektromagnetische straling, aardmagnetisme (geopatische velden) enz.}, is er veel verschillende apparatuur nodig.
Voor wie het nu duizelt van de verschillende begrippen, kan een beroep doen op de woonbioloog met zijn specialistische kennis.Wil je meer weten over de activiteiten van AA-woonbiologie neem dan contact met ons op.

AA-woonbiologie / Levasco
Erik Leemkuil
Marsdijk 9
7437 RX Bathmen
0598-633699
E-mail: info@aa-woonbiologie.nl

 
Biofotonen/bioresonantie therapie

Heeft u fysieke klachten, hoofdpijn, bent u chronisch vermoeid, heeft de dokter gezegd; u moet maar met uw kwaal leren leven....
Wellicht werkt de electrosmog, de geopatische belasting of de hoog-frequente straling niet in je voordeel!
Raadpleeg dan eens een therapeut op deze pagina vermeld staat. Deze kunnen dit vaststellen.