Klachten die kunnen ontstaan door wateraders en/of electrosmog oftewel straling

Een legio aan klachten kunnen ontstaan door aardstralen en elektrosmog. 
In het kort komt het er op neer dat er 2 dingen gebeuren in deze situaties.

 1. Elektrosmog is de grote veroorzaker van spininversie.
 2. Door steeds onder invloed te zijn van de diverse vormen van straling, is de emmer op een gegeven moment vol en gaat de "stress" in je zwakke punt zitten. Daarom is de  lijst mogelijke klachten ook zo divers.

- moe wakker (na lang slapen)
- slecht slapen (meest voorkomend!)straling in huis elektrosmog
- zwaarmoedigheid
- moeheid
- maagproblemen
- ongewilde kinderloosheid
- veelvuldige neus- oorontstekingen bij kinderen
- emotioneel/mentaal disfunctioneren
- bedwateren
- astma
- bronchitis
- div. chronische ziekten
- coeliakie
- gewrichtspijnen
- jicht
- reuma
- ischias
- migraine
- spanningen
- kort lontje
- vaak ziek zijn
- kramp in benen
- huilbaby's (!)

 

Wat is spininversie?

Een spininversie wordt altijd veroorzaakt door een magneetveld, dat sterk genoeg is om de elektronen tot stilstand te brengen en de andere richting op te bewegen. Er zijn de laatste tijd steeds meer magneetvelden om ons heen. Onze huizenbouw, de elektrische leidingen, de elektrische apparatuur, onze metalen bedden, draadloze apparatuur in alle denkbare vormen. Al deze zaken geven enorme velden af, hetzij van aardmagnetische, elektromagnetische of elektrische aard. Daarbij komt nog, dat de meeste elektrische leidingen in Nederlandse huizen niet geaard zijn. Uw bed en stoel kunnen, door het erin verwerkte metaal, ook tot een spininversie leiden. En zelfs moderne, meest grote auto’s en zeker elektrische auto’s kunnen voor dit fenomeen zorgen. De aarde zelf kan ook een spininversie veroorzaken, als het aardmagneetveld ernstig gestoord wordt door uitbarstingen op de zon (zonnestormen).

Straling en Spininversie

Magnetische velden komen van nature overal op aarde voor. Deze velden kunnen worden verstoord door veranderingen in de bodem, zoals breuklijnen in de aardkorst die veroorzaakt zijn door bijvoorbeeld ondergrondse riviertjes (aardstralen), holtes en scheuren in de aardkorst, maar kan ook worden veroorzaakt door metalen voorwerpen of bouwsels.  Elektromagnetische velden worden veroorzaakt door elektrische apparatuur en leidingen. 

Het langdurig verblijven in een verstoord veld kan op een negatieve manier invloed hebben op het lichaam, zodanig dat alle elektronen in de cellen van het lichaam in de omgekeerde richting gaan spinnen (om hun eigen as). Wij kunnen een spininversie gemakkelijk verwijderen. Maar als het binnen korte tijd weer optreedt, dient toch naar de oorzaak te worden gezocht.

Onderzoek.

Indien een spininversie herhaaldelijk optreedt, hebben verdere behandelingen geen zin totdat de oorzaak van de spininversie is weggenomen. Mensen die een spininversie hebben reageren vaak niet op de diverse therapieën. 

Veroorzakers van spininversies

 • gebruik van halogeen lampen met transformator, spaarlampen en tl-buizen.
 • slapen op een metalen spiraal (met motor helemaal uit den boze) of waterbed.
 • veelvuldig verblijven in de buurt van computer, tv en andere elektrische apparaten
 • en vele andere draadloze stoorbronnen.


Elk verblijf in een verstoord veld kan een spin inversie veroorzaken. Een spin inversie zorgt ervoor dat de cellen niet optimaal kunnen functioneren en er een scala van klachten kan ontstaan, zoals een allergie en chronische vermoeidheid, maar ook dat het immuunsysteem verzwakt met alle gevolgen van dien. Tevens veroorzaakt het therapie resistentie, behandelen is dan niet mogelijk. 

Tips om spininversie te verkomen:

 • zet elektrische wekker (wekkerradio) tenminste 1 meter bij het lichaam vandaan.
 • verwijder (of schakel deze uit tijdens de nacht) motoren en verwarmingselementen vanonder het bed.
 • verwijder zoveel mogelijk metaal uit het bed.
 • vervang binnenvering matrassen.
 • verwijder dect-telefoons uit de omgeving of gebruik beschermingmiddelen zoals Memon beschermingsmiddelen
 • slaap niet met je telefoon onder het kussen.
 • leg geen telefoonoplader naast of op je bed.
 • de slaapplaats moet minimaal 4 meter verwijderd zijn van meterkast of andere apparatuur (ook verticaal)
 • vermijd opbouw van statische elektriciteit.
 • kijk wat er aan de andere kant van de muur staat waar het bed staat; plaats tegen deze wand geen tv of computer.
 • zorg voor geaarde stekkers voor bedlampjes en andere apparatuur.