Het gevaar van  elektromagnetische straling & bescherming tegen elektromagnetische straling. 
Informatie over therapie-resistentie
spininversie en therapieresistentie door elektrosmog
Spininversie door elektrosmog

Een spininversie ontstaat als je te lang of te vaak in een elektromagnetisch stralingsveld verkeert. Het hebben van een spiinversie uit zich in eerste instantie in vermoeidheidsklachten, waar tal van andere klachten uit kunnen ontstaan. Een spininversie verzwakt je systeem op den duur zodanig, dat je hierdoor extreem vermoeid raakt.

Spininversie komt tegenwoordig heel veel voor in deze wereld vol elektrosmog. Het wordt in hoofdzaak veroorzaakt door de invloeden vanspininversie door elektrosmog straling uit mobiele technieken en (laagfrequente) huishoudelijke apparatuur.

Om te kunnen begrijpen wat een spininversie nu eigenlijk is, een korte terugblik naar de natuurkunde les van vroeger; Alles bestaat uit moleculen en die bestaan weer uit atomen. Een molecuul is het kleinste deeltje van een stof met nog alle eigenschappen van die stof in zich. Bv. water bestaat uit watermoleculen: het watermolecuul H2O, bestaat uit twee atomen waterstof (H) en één atoom zuurstof (O). De samenstelling van de atomen in de molecuul, maakt de eigenschappen van de molecuul en dus de stof, in dit geval water. In lichaamscellen is dat hetzelfde. Ook die bestaan uit moleculen die hun eigenschappen ontlenen aan de combinaties van de atomen in dat molecuul. Dus: alle cellen bestaan uit atomen verpakt in moleculen.

Een atoom bestaat uit een kern van positief geladen protonen, neutronen (die de protonen bij elkaar houden) en negatief geladen elektronen, die om hun eigen as draaien (spinnen) én in een baan om de kern heen cirkelen. Door deze draaiing ('spin') gedraagt het elektron zich als een klein magneetje en is daardoor gevoelig voor magnetische velden.

Straling en spininversie
Magnetische velden komen van nature overal op aarde voor. Deze velden kunnen worden verstoord door veranderingen in de bodem, zoals breuklijnen in de aardkorst die veroorzaakt zijn door bv. ondergrondse stroompjes (aardstralen), holtes en scheuren in de aardkorst, maar kunnen ook worden veroorzaakt door metalen voorwerpen of bouwsels. Elektromagnetische velden worden veroorzaakt door elektrische apparatuur en leidingen. Het langdurig verblijven in een verstoord veld kan het lichaam op een negatieve manier beïnvloeden, zodanig dat alle elektronen in de cellen van het lichaam in de omgekeerde richting gaan spinnen (om hun eigen as).

Veroorzakers van spininversie zijn:
- slapen op een metalen spiraal (met motor) of waterbed
- langdurig zitten op een stoel met een metalen frame of veren
- veelvuldig verblijven in de buurt van computer, TV en andere elektrische apparaten
- bellen met smartphone en werken met laptop of tablet veroorzaakt ook spininversie
- elk verblijf in een verstoord veld kan een spininversie veroorzaken Straling veroorzaakt, bv. door hoogfrequente golven, zoals zendmasten (GSM, UMTS, DECT, WIFI, Bluetooth, Etc,) zorgen ervoor dat je systeem verzwakt en je daardoor makkelijker een spininversie oploopt.

Spininversie veroorzaakt therapie resistentie,  behandelen met biophotonentherapie of een andere therapie is hierdoor niet mogelijk tenzij de spininversie eerst ongedaan gemaakt wordt!

Een biofotonen-therapeut of bioresonantie-therapeut kan de spin inversie opsporen en herstellen, voor info zie deze pagina.