De gevaren van 5G in beeld

Stelling 1:    Nooit eerder in de geschiedenis is er zoveel ophef geweest over de komst van een nieuwe technologie.
Stelling 2:   Nooit eerder is er ook zoveel bewijs geridiculiseerd en onder de tafel geschoven.
Stelling 3:   Nooit eerder is het zo duidelijk geweest dat de lobby-systemen, van de telecom bedrijven in dit geval, beter werken dan de loby-systemen van wetenschappers, artsen en burgers.

Kloppen deze drie stellingen?
Laat je verbazen en lees verder:

We beginnen in 1971!! De Amerikaanse marine  brengt de gevaren van straling in kaart

252 wetenschappers uit 43 landen luiden de noodklok

2002: 1000 artsen beroepen zich in Het Beroep van Freiburg

Ho, wacht eens even!
Voor je hier nog honderd linkjes plaatst:
Hier hebben we toch normen voor?

Klopt!
Zonder meteen met een beschuldigend vingertjes te gaan wijzen, er zijn site's genoeg die dit verder uitspitten, voor het begrip even kort:

De afbeelding hiernaast is van de thermische test uit de jaren 90 waar alle normen op gebaseerd zijn.Let op: icnirp normen straling testopstelling thermische test
- thermische test
- uit de jaren 90

De straling was van een ander kaliber en deze test werd gedurende 6 minuten en 30 minuten gedaan.
Nu zijn we snel veel verder ontwikkeld en 24/7 omringd door straling.

Nog even wat feiten:
1)
De ICNIRP bepaalt de norm (feitelijk geven ze alleen advies, maar de WHO pakt het op als norm)
Twee kritische EU-parlementariërs bestudeerde de cv's van 14 wetenschappers betrokken bij de ICNIRP. Van de 14 hadden er 10 banden met de telecomindustrie.

2)
Er is in 2009 een EU resolutie aangenomen waarin opgenomen staat dat de norm naar 2.500 uW/m² moet in plaats van de huidige 20.000.000 uW/m²
Deze resolutie is nooit ten uitvoer gebracht!

Om deze reden heeft het Europese parlement ook vastgesteld dat de geldende normen achterhaald zijn.
We hebben het over 2008! We hadden toen 2G en waren aan het kijken naar 3G.
4G was nog onbekend!
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-6-2008-0410_NL.html?redirect

Verder over onze gezondheid in combinatie met straling

Bijna 100 artsen uit Europa, waaronder 44 uit Nederland, over 5G en de gevolgen

Uitvoerend directeur van het Europees Milieuagentschap, Dr. Jacqueline McGlade:
"Langer wachten op een hoog bewijsniveau voordat actie wordt ondernomen om bekende risico's te voorkomen, kan leiden tot zeer hoge gezondheids- en economische kosten, zoals we hebben gezien bij asbest, gelode benzine en roken."

En zo kan ik nog nog een hoop meer linkjes plaatsen.
Maar los van de gezondheidsgevaren waar geen consensus in bestaat hebben we nog een 2e issue die speelt!Wat doet hoog frequente straling met de natuur?

Unesco onderzoek in Australië:

  • 3 vleermuissoorten zeldzaam geworden of verdwenenStralkingmeting Mount Nardi onderzoek biodiversiteit
  • 11 vogelsoorten verdwenen
  • 11 trekvogelsoorten verdwenen
  • 86 vogelsoorten vertonen onnatuurlijk gedrag
  • 66 ooit veelvoorkomende vogelsoorten zijn nu zeldzaam of verdwenen
  • Motten, vlinders, mieren en bijen zijn zeldzaam geworden
  • Insectenpopulaties gereduceerd met 80-90%

En dit waren de gevolgen van 3G en 4G! Wordt het minder met de sterkere en hoger frequente 5G?

Honderduizenden (....) vogels vallen uit de lucht.
De mogelijkheid of dit aan straling kan liggen wordt bij voorbaat uitgesloten.
Hebben we dan met wetenschap te maken?

En weer kan ik nog nog een hoop meer linkjes plaatsen.
Maar naast de schade aan de natuur speelt er een 3e issue !!

Ook de boeren constateren meer miskramen en dode dieren als er een mast geplaatst wordt in de buurt!

Of hebben 15-20% minder melkopbrengst en een verlies van 20% van de veestapel, gelukkig moest die mast uit van de rechter!

PRIVACY en 5G

Hoogleraar Liesbeth van Zoonen:
Zowel bestuurders als burger hebben geen flauw benul wat er op de loer ligt.

Amerikaanse brigadier-generaal kent de mogelijkheden en de plannen.
Het systeem controleert elke stap van je leven.

In Apeldoorn kwam een klein, onbekend bedrijf (Radioled) uit Oostenrijk aankloppen en investeerde zomaar, zonder kosten voor Apeldoorn, voor 1,7 miljoen aan 5G kastjes.
Wat is hun return-on-investment plan? Of is dit een liefdadigheids instelling?

Ook hier ga ik geen honderden linkjes plaatsen, de zin bovenin bevat genoeg linkjes die boordevol info zitten.
Ik appelleer hier op open communicatie, op zelf onderzoek en op een open mind.

 

 

Ik roep op tot een onbevooroordeelde kijk op de zaak.wat doet 5G eigenlijk qua straling en privacy?

Uiteraard willen vooruitgang.

Uiteraard willen we niet terug.

Maar voor wel op een punt komen waarbij geen weg meer terug is.

Voor we alleen kijken naar de voordelen en de economische impact.

Kijken we even naar de nadelen?

Is alles onderzocht?

Ten tijde van de hierboven genoemde test, werkten de telefoons met 935-960 MHz en 1805-1880 MHz. frequentie. Nu met 2110-2170 MHz en 5G wordt over ons uitgerold met 700MHz, 3.5GHz, 26GHz en 60GHz!
Wat doet dat met een menselijk lichaam en met jonge kinderen?

Zijn de gevolgen van WiFi onderzocht?
Die werken in een andere bereik. Hoe zit dat?

In Frankrijk is WiFi verboden op scholen.
Waarom is dat?