Aardstralen, wateraders en energielijnen, wat zijn dat?

Geopatische verstoringen, de zogenaamde aardstralen

Een extra mogelijkheid is het ontstoren van stromingen die uit de aarde komen. Ze worden wateraders of aardstralen genoemd en kunnen voor enorme verstoringen zorgen. Ze kunnen worden opgespoord en ontstoord.

Vroeger werd bij het bouwen van een nieuw huis een wichelroedeloper ingeschakeld, om aan te geven waar het huis kon komen. De smalle straatjes van vroeger, de plek van de gevels, de plaats voor een boerderij of stal laten dit zien, niemand (ook dieren niet) hoefde OP een foute waterader te slapen. Tegenwoordig wordt maar ‘raak’ gebouwd met als gevolg; vreemde klachten en heel vaak; slecht slapen. Het is belangrijk te weten waar wateraders lopen! Voor het neutraliseren van de Geopatische verstoringen beschikken wij over nodige ontstoring middelen.

Geopatische velden, aardstralen

Aardstralen, onbekend en miskend 

Het is een feit dat er stralingen bestaan. We hoeven maar aan zonnestralen, warmtestralen, röntgenstralen, radiumstralen, infrarode- en ultraviolette stralen, aan radio- en televisiestralen, radarstralen en kosmische stralen te denken.

Er bestaat ook een straling (aardstralen) boven ondergronds stromende wateraders. Hoe deze ontstaat, is nog niet definitief verklaard. Er zijnWichelroedeloper aardstralen wateraders ontstoren onderzoekers die denken dat het hier om een reflectie van kosmische stralingen gaat, anderen denken dat het om diffuse (ongeordende) stralingen vanuit het binnenste van de aarde gaat, die door de ondergrondse wateraders worden gebundeld en van daaruit loodrecht door het aardoppervlak heen dringen.

Aardstralen stijgen op uit de aardkorstbreuken die miljarden jaren geleden zijn ontstaan bij het afkoelingsproces van de aarde. Bij afkoeling ontstaan kristallen en tussen die kristalstructuren stijgen de aardstralen op.

In Nederland zijn die structuren meestal regelmatig, alleen in de beperkte heuvelgebieden kunnen ze grillig zijn. De afstanden van die lijnen kunnen verschillend zijn van streek tot streek. Gemiddelde afstand is 7 à 15 meter. Gemiddelde breedte is 80 à 120 cm. In de meeste gevallen doorkruisen die zones de woning diagonaal. Toen de mens nog veel meer natuur gebonden leefde was het vanzelfsprekend dat bij het bouwen of verbouwen er rekening werd gehouden met wateraders/aardstralen. Tegenwoordig bouwen we maar raak, zonder rekening te houden met de kwalijke invloeden van "aardstralingen".

                                                                          

  • Vroeger werd een wichelroedeloper aangesproken om te bepalen waar een hoeve of woning werd "ingeplant" daar een voldoende hoeveelheid water van levensbelang was voor mens en dier in de destijds hoofdzakelijk agrarische samenleving.
  • Van een modern waterdistributienet zoals tegenwoordig was immers geen sprake.
  • De aanwezigheid van aardstraalzones werden zowel in woning als stallen gemeden daar bijna altijd problemen ontstonden boven die zones.
  • De smalle straatjes uit vroeger tijden volgden bewust de aders zodat de woonruimtes in de woningen en vooral de slaapkamers werden gevrijwaard van de schadelijke straling. Zo zie je tegenwoordig nog oudere woningen waarvan de ene met de zijgevel en de andere met de voorgevel naar de straatzijde staat, afhankelijk van het wateraderpatroon.
  • Op de landerijen zie je ook aan de plaats en opstelling van de boerderijen dat er rekening gehouden werd met de ondergrondse wateraders.
  • Een waterput (steen put) werd vroeger met de hand gegraven wat uiteraard een zwaar karwei was en beperkingen in diepte met zich meebracht. Dit zijn allemaal aanwijzingen dat het heel belangrijk was om vooraf de juiste plek van een ader te kennen. Bron van dit artikel: www.gezondhuis.be

Lees hier meer informatie over aardstralen en wat het met je gezondheid kan doen.

Meting Geopatische velden, aardstralen

Hiervoor is naast de bekende wichelroede nog geen betrouwbare meetapparatuur beschikbaar. Wij meten met de wichelroede en indien nodig kunnen wij de aangetroffen geopatische velden ontstoren.

Aardmagnetisme

Geobiologische storingen (aardmagneetveld/aardstraling). Meting van stromen der aarde, storingen door verschuivingen, spleten, water. Wij verzorgen het meten, opsporen en neutraliseren van geobiologische verstoringen.

Kosten meting geobiologische verstoring d.m.v. de wichelroede:

Meting en advies op locatie € 50,00
Ontstoringsmaterialen slechts € 10,00 per verstoring
Reiskosten: Ik reken geen voorrijkosten, maar wel een acceptabel bedrag per kilometer. Mail me voor de actuele prijs.
Alle kosten zijn incl. BTW.
Een geopatische meting neemt over het algemeen 1 - 1,5 uur in beslag.

Reserveren Stuur een email naar info@aa-woonbiologie.nl of bel met 0598-633 699 voor een afspraak.

Laat je kind weer lekker slapen. Weet waar je het kinderbedje neerzet!