Privacyverklaring

AA-woonbiologie, gevestigd aan Marsdijk 9, 7437 RX  Bathmen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: AA-woonbiologie Marsdijk 9, 7437 RX  Bathmen 0598633699
E.J. Leemkuil is de Functionaris Gegevensbescherming van AA-woonbiologie hij is te bereiken via info@aa-woonbiologie.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken AA-woonbiologie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken AA-woonbiologie verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
AA-woonbiologie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- AA-woonbiologie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming AA-woonbiologie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren AA-woonbiologie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Wij hanteren bewaartermijnen van persoonsgegevens volgens geldende wettelijke termijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden AA-woonbiologie verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken AA-woonbiologie gebruikt geen technische, analytische en functionele cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door @@-woonbiologie.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@aa-woonbiologie.nl.

AA-woonbiologie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
AA-woonbiologie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@aa-woonbiologie.nl

 

Wat meten wij? 

Met onze meetapparatuur kunnen wij de volgende stralingsbronnen meten:

 • GSM zendmasten en mobiele telefoons
 • UMTS (3G-4G) zendmasten en mobiele telefoons
 • Wi-Fi draadloze netwerken
 • DECT draadloze huistelefoons
 • Bluetooth toepassingen (GSM-headsets, Handsfree toepassing in de auto)
 • C2000 zendmasten t.b.v. de hulpverleningsdiensten)
 • Digitenne
 • Laagfrequente straling van huisinstallaties
 • Geopatische verstoringen

Meten is Weten!! Hoe gaat een meting in zijn werk?

Elektromagnetische velden hoogfrequent
Met een hoogfrequent meetinstrument gaan we op zoek naar storingsvelden. Wij maken gebruik van de meest moderne meetapparatuur hiermee kunnen de afzonderlijke verstoringen door de GSM, UMTS 3G, UMTS 4G, DECT en de W-LAN frequentiebanden 2,4 en 5 GHz meten.
Een daadwerkelijk probleem zijn DECT-telefoons. DECT-stations zijn eigenlijk zware zendmasten in het klein, zij zenden meestal meer dan 2000 μW/m2 uit. Volgens de Duitse Bouw biologische Richtwaarden is een veilige waarde in uw woonomgeving maximaal 5 μW/m2.

Elektromagnetische velden laagfrequent We meten met een laagfrequent meetinstrument waarop we de sterkte van de laagfrequente storingsvelden en de magnetische velden kunnen aflezen. Volgens de Duitse Bouw biologische Richtwaarden mag waarde niet groter zijn dan 5 V/m.

Controle veiligheidsaarde Standaard meten wij van uw elektrische installatie de waarde van de veiligheidsaarde. Vaak wordt dit na aanleg nooit meer gecontroleerd. Zo krijgt u inzicht in het veiligheidsaspect van uw elektrische apparaten. Belangrijk is het punt aarden van elektrische apparatuur en de hierdoor verminderde straling.

Kosten stralingsmeting

 • Reiskosten: € 0,35 per km (v.v.)
 • Basistarief (standaardwoning) voor meting, incl. een meetrapport en advies op locatie: € 95,00 (een standaardwoning omvat een woonkamer, keuken en 3 slaapkamers)
 • Per extra ruimte wordt € 20,00 rekening gebracht

Alle prijzen zijn inclusief BTW. Een meting duurt ongeveer 2,5 - 3,5 uur op locatie, incl. uitleg en meetrapport.

Reserveren

Stuur een email naar info@aa-woonbiologie.nl of bel met 0598-633 699 voor een afspraak of uitleg.

Resultaat is een beter begrip van alle soorten straling die gemeten zijn en de gezondheidseffecten op u, uw medebewoners en uw woonruimte. Zicht op en kennis van de verstoringen die ontdekt zijn en eventuele risico’s. U ontvangt een op uw situatie praktisch op maat advies over te volgen maatregelen.

Ontstoren, neutraliseren:

Om de nadelige gevolgen van de Elektromagnetische velden te neutraliseren hebben wij voldoende middelen beschikbaar om de schadelijke invloeden van de verstoringen te kunnen oplossen, zoals de producten van memon® bionic instruments.

Voor de laagfrequente ontstoring hebben wij een ruim assortiment stralingsvrije stekkerdozen, verlengsnoeren, aansluitkabels, etc. Wij adviseren om uw DECT-telefoon te vervangen door een stralingsarme DECT telefoon.