Huis- en werkplek onderzoek, stralingsmeting

ben je jezelf bewust van de straling om je heen: wifi, bluetooth, 4g 5g

 

Fit en vitaal zijn willen we allemaal. Toch hebben veel mensen te kampen met vage klachten waarvan de oorzaak niet duidelijk is. De afgelopen jaren is het aantal elektrische apparaten in onze omgeving drastisch toegenomen en daarmee de straling waaraan wij als mens worden blootgesteld. Niemand wil meer zonder smartphone, tablet, smartwatch of PC. Deze apparaten zijn niet meer weg te denken, maar weet... ze kunnen schadelijk voor onze gezondheid zijn.

Stralingschaos

Bescherm je woning tegen elektrosmog en straling

Veel straling in en om huis.

We leven in een wereld met ontelbare stralingsbronnen die onze gezondheid bedreigen. Denk aan; draadloos internet thuis en onderweg, mobiele communicatie tussen personen onderling, medische toepassingen met sensoren op ons lijf, draadloze technieken in de auto. De industrie zal doorgaan met het ontwikkelen van draadloze toepassingen. Stralingsbelasting zal dus alleen maar toenemen. Dat betekent een enorme belasting op het menselijk lichaam. De Nederlandse overheid heeft bepaald, dat straling geen gezondheidsrisico met zich meebrengt. Onderzoeken worden genegeerd of ongeldig verklaard. Uw en onze ervaring wijzen uit dat niets minder waar is. Stralingsinvloeden veroorzaken wel degelijk gezondheidsklachten.

Metingen

Bent u ziek geworden door straling of wilt u weten wat er aan stralingsrisico in uw woon/werkomgeving aanwezig dan kunnen wij u helpen. Lees verder wat er mogelijk is:

Met de nieuwste professionele meetapparatuur kan @@-woonbiologie u laten zien welke schadelijke stralingsbronnen in uw woning voor verstoringen zorgen. Electrosmog en zelfs uw eigen keuken- of communicatieapparatuur kan ziek maken.

Voor aanvang van de meting krijgt u uitleg over soorten straling en eventuele gezondheidseffecten. De meting omvat veel voorkomende soorten stralingsbronnen, die gelokaliseerd worden. Na de meting ontvangt u een meetrapport, waarin u alles na kunt lezen en waarna u weet wat u zelf kunt doen en/of besluiten over te gaan tot aanschaf van memon bionic instruments beschermingsproducten.

          met proffesionele apparatuur kan de straling in kaart gebracht worden

Klachten die als gevolg van elektromagnetische straling genoemd worden: