Woonbiologie met focus op elektrosmog (EMF) voor straling gevoeligen (EHS) en een ieder die gezond wil (blijven) leven  

Stralingsmetingen

met stralingmeting weet je welke straling er voorkomt in je woning 4g,5g,wifi enzAA-woonbiologie, uw stralingsdeskundige, uw specialist die stralingsmetingen kan verrichten aan uw woon/werkomgeving om inzicht te verkrijgen over schadelijke elektromagnetische straling, ook wel elektrosmog genoemd. AA-woonbiologie richt zich speciaal op de problematiek rondom elektro-magnetische straling en de nadelige gevolgen voor onze gezondheid die deze stralingen veroorzaken

Wij kunnen u helpen oplossingen te bieden voor een goede bescherming tegen straling om zo een betere, gezondere en prettiger leefomgeving te realiseren.

Woonbiologen - Een nieuwe beroepsgroep.

Met het opkomen van de problemen rond elektrostress is een nieuwe beroepsgroep onstaan. Dit zijn deskundigen die met hun meetapparatuur de straling kunnen meten en elektrostress kunnen vaststellen, we noemen deze beroepsgroep: Woonbiologen.
Wat doet een Woonbioloog?
Hij maakt (stralings)zieke woningen en gebouwen weer gezond. Dat is natuurlijk wel erg kort door de bocht, maar het komt er feitelijk wel op neer. De woonbioloog kan ervoor zorgen dat het weer leefbaar wordt in uw woon/werkomgeving.

Elektrostress.

Mensen verschillen. Sommige mensen zijn gevoelig voor bepaalde frequenties uit het brede spectrum en vertonen gezondheids-problemen die kenmerkend zijn voor elektrostress. Als de schadelijke velden worden weggenomen zijn de klachten verdwenen.
Personen die last hebben van die velden kunnen in toenemende mate gevoelig worden voor andere elektrische apparaten.
Meestal worden de reacties pas geruime tijd na blootstelling aan de velden merkbaar. Het kan jaren duren voordat een gevoeligheid wordt opgebouwd. Indien er geen passende maatregelen genomen worden en de ziekmakende velden niet worden onderkend kan men langdurig ziek worden.

 

Elektrostress vermijden en neutraliseren.

Elektrostress vermijden en neutraliseren.
Het beste is om elektrostress te vermijden. Neem uzelf en uw lichaam serieus. Wij beginnen het onderzoek bij die apparaten waaraan u het meest bent blootgesteld, zoals uw Smartphone, DECT-telefoon (ook die van uw naaste omgeving! ), TV, PC (inclusief monitor en randapparatuur), draadloos internet, Bluetooth-headsets, spaarlampen, halogeenlampen en dimmers, elektrische wekker, elektrisch waterbed, alle elektrische kantoorapparatuur, elektrische keuken gereedschappen, etc.

 

Gezondheidsklachten.

Veel voorkomende klachten zijn:

WiFi in huis EHS straling gezond

· ernstige vermoeidheid
· dufheid, slaperigheid, duizeligheid
· hoofdpijn, migraine, griepgevoel
· oogproblemen

· hyperactiviteit (vooral bij kinderen)
· concentratieproblemen, onrust
· depressiviteit, agressie
· oorsuizingen, brom in de oren
· jeuk, huidproblemen

· spierpijn, spier-spanningen
· pijnlijke gewrichten
De reacties komen vaak in combinatie voor (syndroom). De klachten lijken op die van het Chronische Vermoeidheidssyndroom (ME/CVS), Fibromyalgie (FM), Multiple Chemical Sensitivity (MCS), Burnout, en andere milieuziekten.

Mogelijk bestaat er een relatie tussen deze ziekten en elektrische overgevoeligheid.

 

Oplossingen.

 

Oplossingen.
Straling kunnen we helaas niet wegnemen. Wel zijn er stralingsbeschermingsmiddelen die de invloed van straling veroorzaakt door b.v.; GSM, UMTS 4G, in de nabije toekomst 5G telefoons en zendmasten, DECT-telefoons, LCD-computerschermen, TV schermen, etc.
Hiervoor adviseert aa-woonbiologie Memon® bionic instruments die de verstorende  eigenschappen van deze apparaten neutraliseren.
Ook kunt u uw DECT telefoon vervangen door een stralingsvrije / stralingsarme (DECT) draadloze telefoon. Laagfrequente straling uit het elektriciteitsnet kunnen worden voorkomen door het inzetten van componenten zoals: stralingsvrije stekkerdozen, stralingsvrije verlengsnoeren, bij uw bed een stralingsarme wekker, etc.

Medische wetenschap

Voor veel artsen is elektrostress nog een onbekende materie. In hun opleiding worden ze er niet mee geconfronteerd, in hun praktijk vaak wel, maar wordt het niet herkend. De klachten zijn zeer verschillend en niet eenduidig, reden waarom ze ook heel moeilijk herkenbaar zijn.
In ons land is het begrip milieuarts nog niet erg algemeen. Er zijn bij enkele GGD's milieuartsen in dienst, zij zouden tenminste enigszins op de hoogte van elektrostress moeten zijn. Zoals gezegd, elektrostress is slechts met meetapparatuur vast te stellen. En omdat het om veel verschillende gebieden gaat {laagfrequent, hoogfrequent, elektrische velden, magnetische velden, elektromagnetische straling, aardmagnetisme (geopatische velden) enz.}, is er veel verschillende apparatuur voor nodig.
Voor wie het nu duizelt van de verschillende begrippen, kan een beroep doen op de woonbioloog met zijn specialistische kennis.

 

Bestelling plaatsen

Wilt u een bestelling plaatsen, stuur dan een e-mail naar info@aa-woonbiologie.nl met vermelding van uw Naam, Adres en woonplaats en de gewenste artikelen; u ontvangt van ons een orderbevestiging met de betaalwijze.

Wilt u meer weten over de aktiviteiten van AA-woonbiologie neem dan contact met ons op.
AA-woonbiologie
Erik Leemkuil
Marsdijk 9
7437 RX Bathmen
0598-633699
E-mail: info@aa-woonbiologie.nl

 

Biofotonen Therapie

Heeft u fysieke klachten, hoofdpijn, bent u chronisch vermoeid, heeft de dokter gezegd; u moet maar met uw kwaal leren leven....
Of zijn u de gevolgen van een tekenbeet voor u een probleem geworden?
Raadpleeg dan eens een therapeut van Biofotonen Praktijk Biolithe, zie www.biolithe.nl