Dringende Oproep: 5G is een gevaar voor het leven

Onze eerste uitzending "Dringende Oproep: 5G is een gevaar voor het leven" heeft zich als een lopend vuurtje op alle sociale platforms verspreid. Meerdere honderdduizenden oproepen, alleen op Youtube, tonen de exponentiële verspreiding van de 5G oproep!

Dit laat zien hoeveel mensen geïnteresseerd zijn in een kritische benadering van 5G.

vogelsterfte den haag 5g

In deel 1 van de oproep werd ook gewezen op een zeer mysterieuze vogelsterfte in Den Haag, waarover verschillende internetplatforms hebben bericht. Zij schrijven de dood van honderden vogels toe aan 5G-tests die parallel zouden hebben plaatsgevonden. Dat deze uitleg niet absurd is, blijkt onder andere uit de beoordeling van professor Dr. Werner Thiede. Hij zegt (citaat): "De nieuwe mobiele telefoniestandaard 5G zal een compleet nieuwe stralingsomgeving voor flora en fauna creëren.
De straling zal intenser en meer korte golf-, dus "harder" worden – de golfvorm en het effect zal lijken op dat van een stralingswapen."

 

Toch zijn er op het internet stemmen opgedoken die een verband tussen 5G of mobiele straling en de plotse dood van vogels categorisch ontkennen. Er is echter geen volledig wetenschappelijk onderbouwd bewijs dat de dood van de vogels geen verband zou houden met mobiele telefoniestraling.
De tweede oproep van vandaag toont met zeven concrete voorbeelden een steeds terugkerend patroon: zodra iemand beweert dat mobiele telefoniestraling de oorzaak zou kunnen zijn van schade aan mens, dier en milieu, uiten zich massaal tegenstemmen die dit verband categorisch ontkennen.

Voorbeeld 1: Mysterieuze bijensterftemisterieuze bijensterfte ook door 5g?

In de deelstaat Beieren loopt momenteel het referendum "Red de bijen!" De achteruitgang van de bijenpopulatie met ongeveer 80% is alarmerend! In het initiatief, dat onder andere door de ÖDP en de Groenen werd geïnitieerd, wordt mobiele telefonie echter niet eens genoemd als mogelijke oorzaak van de dramatische bijensterfte.

Talrijke wetenschappelijke studies geven echter onloochenbare aanwijzingen dat bijen worden gestoord in hun oriëntatie vermogen en communicatie, door draadloze telefoniestraling, en dit ver onder de geldende grenswaarden! Het is zeer opvallend dat de achteruitgang van het bijenbestand gepaard ging met de uitbreiding van de mobiele telefonie! (Bron: "Bijen, vogels en mensen – de vernietiging van de natuur door elektrosmog" – Dr. Ulrich Warnke)

Desalniettemin beweren politici dat "De nu geldende grenswaarden de grenswaarden zijn die in overeenstemming zijn met de volksgezondheid en het preventiebeginsel". Jürgen Trittin, voormalig federaal minister van milieu (B90/Groenen)

Voorbeeld. 2. mysterieuze boomschadehebben bomen last van de straling?

Bomen nemen mobiele telefoniestraling op zoals een antenne. [https://ul-we.de/empfangen-baeume-und-pflanzen-funksignale/]. Als bomen konden spreken, zou niemand meer de schade door mobiele telefonie kunnen ontkennen. Onze beelddocumentatie spreekt echter ook zonder woorden een duidelijke taal.

Toch kondigen mobiele telefoonoperatoren bijna mantra-matig aan:
"We hebben geen aanwijzingen dat we ons zorgen moeten maken!" Dr. Karsten Menzel, hoofd voor milieu, gezondheid en veiligheid bij e-plus

Voorbeeld 3: Mysterieuze veranderingen in het bloedbeeld

Het bloedbeeld van een gezond persoon onder de donkerveld microscoop ziet er zo uit:
bloedbeeld  van een gezond persoon onder een donkerveld microscoop
Een kort telefoontje van slechts 3 minuten leidt tot een ernstige verandering in ons bloedbeeld. De donkerveld microscoop brengt het gevaar van mobiel telefoneren onverbiddelijk aan het licht en toont het klonteren van rode bloedcellen tot zogenaamde "geldrollen".
roulleau effect oftewel geldrolletjes effect na mobiel bellen zonder memonizermobile

Dit klontereffect verhoogt het risico op infarcten of beroertes enorm.
Bron: Documentaire: Mobiele telefonie – het verborgen gevaar – www.kla.tv/1019 (D)].
Toch beweert de mobiele-telefoonindustrie: "Mobiele technologie, zoals wij die gebruiken, is niet schadelijk voor de gezondheid!" Georg von Wagner (persvoorlichter T-Mobile)

Overigens is dit het effect na 10 minuten bellen met een mobiele telefoon welke is ontstoord met een MemonizerMOBILE:

bloedbeeld van iemand na 10 minuten bellen met een mobiel die is ontstoord met een MemonizerMOBILE

Voorbeeld 4: Mysterieuze toename van de ziekte van Alzheimer en dementie

Ook in de openbare verslaggeving over de duidelijke toename van de ziekte van Alzheimer en dementie wordt mobiele telefonie bijna altijd verzwegen als mogelijke oorzaak. Uit wetenschappelijke studies blijkt echter zonder twijfel dat zelfs een relatief laag niveau van mobiele straling onze bloed-hersenbarrière kan openen. Deze barrière beschermt de hersenen tegen giftige stoffen. De Zweedse wetenschapper Salford bewijst dit in een studie met rattenhersenen. Verdere studies van andere onderzoekers hebben zijn resultaten bevestigd. Via de opening van de bloed-hersenbarrière dringen er dus schadelijke stoffen onze hersenen binnen, wat kan leiden tot de ziekte van Alzheimer en dementie.

Toch beweren politici:

"Er is geen bewijs dat straling van mobiele telefoons, WIFI-apparaten (…..) gezondheidsrisico’s hebben voor de mens." (Federale overheid geciteerd in het Ärzteblatt van 13.12.2018)

Voorbeeld 5: Mysterieuze toename van de elektrogevoeligheid

Het aandeel van elektrogevoelige mensen die reageren op straling van mobiele telefonie, vergelijkbaar met een soort allergie, is sterk gestegen. Volgens enquêtes gaat het om 9% van de bevolking. Studies en experimenten hebben aangetoond dat zelfs de hartactiviteit van elektrosensibele mensen significant verandert in het stralingsveld. Bron: https://ul-we.de/lamas-reagieren-auf-handys-und-smartphones/].

Elektrogevoelige mensen zijn dus een levend, afdoend bewijs van schade door mobiele telefoons!
Toch beweren politici: "Van de huidige mobiele telefonietechniek. gaat geen gevaar uit. In het beste geval is er een psychisch probleem met de getroffenen". Dr. Monika Stolz, voormalig minister van Arbeid en Sociale Zaken van Baden-Württemberg.

Voorbeeld 6: Mysterieus in diskrediet brengen van wetenschappelijke studies

In zijn wetenschappelijke reflexstudie heeft professor Franz Adlkofer in een dubbelblind experiment aangetoond dat mobiele telefoniestraling breuken in de DNA-keten veroorzaakt – een voorloper van kanker. Een ongekende lastercampagne tegen Adlkofer en zijn onderzoeksteam begon.

[Bron: Documentaire film "Thank you for calling" van Klaus Scheidsteger, http://www.ty4c.com/].

Adlkofer kon echter alle rechtszaken tegen zijn lasteraars winnen. Hier nog meer onderzoekers die het net zo verging. Professor Peter Semm, die onderzoek deed voor Telekom, mocht zijn zorgwekkende resultaten nooit publiceren. Dr. George Carlo deed onderzoek voor de Amerikaanse mobiele telefonielobby. Toen hij zijn studie publiceerde, werd hij ontslagen. Zijn huis werd op mysterieuze wijze platgebrand. [Bron: Der Handykrieg, documentaire van Klaus Scheidsteger].

De mobiele telefonielobby heeft dus, uit eigen onderzoek, weet van het gevaar van mobiele telefoniestraling – ze beweert echter openlijk het tegenovergestelde!
"Ze ruïneren de gezondheid van mensen door angst, meer dan mobiele telefoons dat ooit zouden kunnen". (Thomas Barmüller, FMK, Forum Mobiele telefonie Communicatie)

Voorbeeld 7: Mysterieus gedrag van dieren

Veel boeren melden ernstige ziekten bij dieren nadat mobiele telefoonzenders in gebruik werden genomen. Friedrich Stengel uit Öttingen/Beieren berichtte over 25 dode koeien en 75 miskramen en doodgeboorten in de 3e of 4e maand. Het Beierse ministerie van milieu was niet bereid om zich met de zaak te belasten en ontkende elk verband met mobiele telefoniestraling.

Hier raden we de documentaire "Mobilfunk – die verschwiegene Gefahr" ("Mobiele telefonie – het verzwegen gevaar") aan, die de onwetendheid van de autoriteiten uitvoerig documenteert. Hier is een kort fragment: "Maar de onwetendheid gaat nog verder. In 2006 heeft een medische delegatie de Federale Dienst voor Stralingsbescherming (BfS) een 700 pagina’s tellend document met stralingsgerelateerde ziektegevallen voorgelegd. Tot op heden wordt dit, met behulp van doorzichtige beweringen om zichzelf te beschermen, niet onderzocht.

" Telekomwoordvoerder Dr. Volker Böckelmann: "Een commerciële onderneming kan geen moraal hebben".
De 7 genoemde voorbeelden vormen slechts het topje van de ijsberg van een gigantisch verzwijgen van schade door mobiele telefoons. Men komt niet om de conclusie heen dat met alle geoorloofde en ongeoorloofde middelen moet worden verhinderd dat de schade door mobiele telefonie bekend wordt bij het publiek.

Het argument dat er geen wetenschappelijk bewijs is voor dergelijke schade moet toch worden ontmaskerd als kwaadwillige misleiding en crimineel onverantwoord gedrag. Dr. Gerd Oberfeld, referent voor gezondheids- en milieugeneeskunde van de regering van de deelstaat Salzburg, brengt het met een treffende vergelijking met cholera to the point: "150 jaar geleden werd in Londen ontdekt dat het aantal gevallen van ernstige diarree met fatale afloop in de buurt van bepaalde waterbronnen toenam. Daarop werden de bronnen onmiddellijk gesloten en daalde het aantal infecties daadwerkelijk.

Oberfeld vindt dat er onmiddellijk actie moet worden ondernomen, want hij schat dat er nu al meer mensen door mobiele telefonie worden beschadigd of zelfs gedood dan door verkeersongevallen of luchtverontreiniging.

Beste kijkers, aangezien de monopolie houdende media deze levensbelangrijke samenhangen voor de mensen verzwijgen, is deze wekroep opnieuw een oproep tot verdere verspreiding! Stuur daarom deze uitzending nu door via de ingelaste link naar zoveel mogelijk vrienden en kennissen en geef zo een actief signaal tegen deze duidelijke censuur!

https://www.kla.tv/13961