Telefoon:0598-633699

Gevitaliseerd water

Gevitaliseerd water - @@-woonbiologie

Gevitaliseerd water
Water - functies en eigenschappen.
Water is een belangrijke voorwaarde voor alle leven op aarde. Mensen bestaan gemiddeld voor 70% uit water. Dit water
geeft structuur aan ons DNA en aan al onze cellen. Daarnaast maakt water het mogelijk dat tussen ons DNA en onze cellen informatie wordt uitgewisseld. Ook op minder subtiele niveaus speelt water in ons lichaam een cruciale rol, bijvoorbeeld
in de aanvoer van voedingstoffen, in de afvoer van afval- en gifstoffen en bij de omzettingen van voeding-stoffen naar energie. Hoe we ons voelen en gedragen wordt dus voor een groot deel bepaald door de hoeveelheid, de kwaliteit en de vitaliteit
van het water in ons lichaam.

Belast drinkwater.
Het water dat we tot ons nemen, kan dan ook niet zuiver en vitaal genoeg zijn. Drinkwater is meestal niet meer dan (vele malen) gerecycled oppervlaktewater dat, hoezeer gezuiverd ook, niet de kwaliteit en de vitaliteit bezit waar ons lichaam om vraagt. Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft zelfs vastgesteld dat in ons drinkwater "incidenteel geneesmiddelen worden aangetroffen in concentraties tot enkele tientallen nanogrammen per liter". Niettemin stelt dit Instituut de minister en ons vervolgens gerust met: "dit ligt onder de afgeleide (voorlopige) toxicologische limietwaarden voor drinkwater". Maar... is die toxicologische standaard de juiste maatstaf voor de veiligheid van dit drinkwater in ons lichaam ?
Frequentiepatronen.
Uit onderzoek is gebleken dat het op het niveau van ons DNA en onze cellen niet gaat om de chemische verontreinigingen door onder meer deze farmaceutische stoffen, maar om de belasting door hun respectievelijke frequentie-informatie; hun eigen trillingsfrequentie.
In 1988 bevestigen biochemicus Jacques Benveniste en bioloog Enza Maria Ciccolo dat "ieder atoom, molecuul of substantie een eigen, uniek trillingspatroon heeft dat in elektromagnetische golflengten kan worden gemeten." Jacques Benveniste (1988) stelt vervolgens vast: "deze energetische vingerafdrukken blijven in water aanwezig, zelfs wanneer dit zodanig is verdund dat daarin geen sprake meer is van moleculen van de desbetreffende oorspronkelijke stof." Het bewijs voor de werking van homeopathie dat hij hiermee in feite levert, wordt hem door de wetenschappelijke wereld bepaald niet in dank afgenomen.
Het betekent immers dat de toxicologische standaards niet meer voldoende zijn... Ciccolo (1989) meldt verder dat water vanuit die vibratiepatronen - ofwel 'herinnering' - informatie kan overbrengen naar andere systemen, inclusief levende organismen.
In het boek Umweltmedizin van Michael Treven en Peter Talkenberger bevestigt microbioloog Wolfgang Ludwig in 1991: "Drinkwater bevat fysiek nog altijd de frequentieinformatie van alle schadelijke stoffen waarmee het in aanraking is geweest voor, tijdens en na alle conventionele reinigingsbehandelingen."
Verder benadrukt hij dat het niet de ongewenste chemische substanties in het drinkwater zijn die het menselijk organisme beïnvloeden, maar de schadelijke frequenties daarvan.
Wat nu? Herstel is mogelijk! Door water te 'voeden' met de juiste natuurlijke en heilzame bewegingen en frequenties, kan ook structuurloos en energiearm leidingwater weer krachtig en vitaal worden gemaakt. Wat is het goede nieuws; er is een apparaat ontwikkeld die verarmd en belast leidingwater kan transformeren tot (drink)water van uitstekende kwaliteit en vitaliteit: verandering van structuur door verandering van frequentie-informatie. Gemonteerd in de waterleiding, vitaliseert deze apparatuur het doorstromende water door de toediening van al dan niet specifieke, hoge frequenties.
Het resultaat: vitaal water ,dat kan worden gebruikt als huishoudelijk (drink)water, maar dat ook kan worden toegepast in allerhande bedrijfssituaties: landbouw, veeteelt, kwekerijen, wasserijen, kapsalons, zwembaden, sauna's en industrieel water. De mogelijkheden zijn onuitputtelijk.

Meer positieve effecten.
In de praktijk zijn de resultaten met vitaal water ronduit verbluffend. Ten eerste zijn er de positieve effecten op de menselijke gezondheid. Het immuunsysteem wordt krachtiger, de signaaldoorgifte in (hersen)cellen verbeterd, huid en haar worden vitaler, ontgifting verloopt soepeler en beter. Op niet-lichamelijk niveau worden door de lagere oppervlaktespanning van revitaliseert water ook allerlei praktische handelingen eenvoudiger. Twee voordelen springen er in dit opzicht telkens uit: kostenbesparing en kwaliteitsverhoging. En, minstens zo belangrijk: dit alles gaat steeds hand in hand met een krachtig positief effect op het milieu.
Naast al deze directe min of meer voor de hand liggende voordelen ten aanzien van gevitaliseerd water, blijkt een memonizer/Vitaliser in een woning, werkruimte of bedrijfsgebouw ook in een bredere context positieve energetischeinvloed uit te oefenen.
Met als resultaat een vermindering van geopathische belasting (aardstralen) en elektrostatische stress (hoog-spanningsabels, draadloze systemen, mobiele telefoons etc.).

Voorbeelden van bedrijfstoepassingen.
Voor bedrijven kan gevitaliseerd water veel betekenen:
* Groentekwekers, bloemen-, en bloembollentelers melden een afname in het gebruik van pesticiden, met daarnaast een verminderd gebruik van kunstmest. De planten groeien sneller, hun voedingswaarde neemt toe. De smaak is voller - toprestaurants ontdekken het verschil.
* Pluimvee-, varkens-, en kalverbedrijven melden een toename in de lichaamsgroei, samengaand met een afname in het gebruik van antibiotica. Dierenartskosten dalen.
* Gevitaliseerd water helpt bij de vertering van eiwitten: de voederconversie neemt daarom toe, terwijl de ammoniakdruk vermindert.
* Viskwekerijen melden een toename in lichaamsgroei van hun product, samengaand met een afname in het gebruik van antibiotica.
* In kapsalons daalt het verbruik van haarproducten, terwijl het probleem van kapperseczeem sterk afneemt.
* Saunabezoekers ervaren de weldaad van vitaal water nu steeds meer sauna- en wellnesscentra overschakelen op hoog vitaal water.
* Woningbouwcorporaties ontdekken de extra waarde van hoog vitaal water voor de gebruiker, maar hebben ook oog voor de toegevoegde waarde van energiebesparing en verminderde kans op legionella.
* Toprestaurants gebruiken hoog vitaal water zowel als tafel-water, als voor wassen en koken.
* Bij de betonproductie vermindert vitaal water het gebruik van additieven, terwijl het een zeer gunstig effect heeft op het calcinatieproces.
Kortom, het gebruik van onze memonizers -en Vitalizers levert voordelen op voor zowel de producent, de consument als voor het milieu en is in alle bedrijfstakken toepasbaar.

De voordelen van gevitaliseerd water op een rij.
Gevitaliseerd water kan;
* weerstandsvermogen en het immuunsysteem verbeteren, waardoor de algemene weerstand sterk kan toenemen;
* de stofwisseling verbeteren;
* de vitaliteit van huid en haren herstellen;
* door een lagere oppervlaktespanning het water heel zacht maken;
* thee, koffie en andere dranken prettiger laten drinken en beter laten smaken;
* een langere levensduur geven aan groente, fruit, bloemen en planten;
* geopathische belasting verminderen, waardoor moderne milieuziektes zoals slaapstoornissen, hoofdpijn, oeheid, lusteloosheid en andere vage klachten kunnen afnemen, of zelfs geheel verdwijnen;
* de kans op legionella doen afnemen: deze bacterie voelt zich in gevitaliseerd water niet prettig, stilstaand water gedurende langere tijd onaantrekkelijk maken voor de legionellabacterie;
* de invloed van aardstralen verminderen op grond- en oppervlaktewater;
* zonder extra maatregelen de inhoud van drinkwatertanks aanzienlijk langer fris houden;
Gevitaliseerd water kan;
* energiebesparend werken, want dit bijzondere water:
* doet het gebruik van antikalkproducten, zeep, wasmiddelen, wasverzachters etc. afnemen;
* heeft een betere geleiding, waardoor warmte sneller kan worden opgenomen en afgegeven, waardoor het energieverbruik van verwarmingssystemen kan dalen;
* vermindert roest- en kalkaanslag, spaart leidingen en apparatuur zoals (af)wasmachines: de onderhoudskosten van leidingen en apparatuur zullen afnemen;
* maakt het mogelijk zwembadwater te onderhouden met minder chloor;
* maakt afvalwater eenvoudiger te zuiveren.

Wilt u nog meer nieuwsberichten lezen? Ga dan naar de Blogpagina.

Meest verkocht

Stekkerdoos 4 voudig - @@-woonbiologie
Afgeschermde stekkerdoos 4 voudig (wit) Plaats voo
€ 39,95
Productinfo
Projectieklok + Wekker - @@-woonbiologie
Voeding Meegeleverd 3x batt. 1.5 V(LR 6) levensduu
€ 39,95
Productinfo
Stralingsarme DECT telefoon - @@-woonbiologie
TS-A206, Full-Eco-Mode ® Low radiation DECT telef
Vanaf € 99,95
Productinfo
Tensor in koker - @@-woonbiologie
Met vergulde antenne en een kurken handgreep is he
€ 42,50
Productinfo

Laatste nieuws

Bekijk alle nieuwsberichten op deze pagina