CMO GB2 compenserende magnetische oscillator

Aanbieding!

 99,00

Het principe van CMO-technologie is het opnieuw uitzenden van een compensatiegolf (CMO: Magnetic Compensation Oscillator) die het effect tegengaat van elektromagnetische stress veroorzaakt door straling van vervuilende apparaten

Beschrijving

Wat doet de CMO GB2 compenserende magnetische oscillator

Beschermt tegen laagfrequente elektromagnetische velden en geopatische verztoringen.

 

Meer over de CMO GB2

CMO-GB2 BEVEILIGING VOOR HUISVESTING GEOBIOLOGIE/ELEKTRICITEITSNETneutraliseert de effecten op uw lichaam van de vervuilende straling die afkomstig is van uw apparaat.

Deze CMO creëert een beschermende bubbel rond het te neutraliseren vervuilende apparaat en beschermt zo de blootgestelde gebruiker tegen de effecten van straling van mobiele telefoons.

Het principe van CMO-technologie is het opnieuw uitzenden van een compensatiegolf (CMO: Magnetic Compensation Oscillator) die het effect tegengaat van elektromagnetische stress veroorzaakt door straling van vervuilende apparaten. De CMO-technologie absorbeert of wijzigt dus niet de straling van vervuilende apparaten, dragers van biologische stressinformatie voor het organisme. Sterker nog, inmiddels is wetenschappelijk aangetoond dat deze aanpak qua bescherming grotendeels ontoereikend is. Dit is de reden waarom de werking van CMO-technologie rechtstreeks naar het cellulaire niveau gaat.

Technisch gezien is de CMO-GB2 BESCHERMING VOOR HABITAT GEOBIOLOGIE/ELEKTRICITEITSNETzendt ultra-lage compenserende elektromagnetische signalen uit. Deze signalen sturen stress-tegeninformatie naar de getroffen cellen en gaan zo rechtstreeks in tegen de elektromagnetische stress die wordt veroorzaakt door de vervuilende straling, volledig onschadelijk voor de gebruiker. De werking van de aldus beschermde lichaamscellen wordt dan niet meer beïnvloed door dit soort stress. (zie ‘CMO Technology’ in de sectie ‘Golven’).

De levensduur van de beschermende werking van CMO-GB2 BESCHERMING VOOR HUISVESTING GEOBIOLOGIE/ELEKTRICITEITSNETis meerdere jaren.

CMO-GB2 BEVEILIGING VOOR HUISVESTING GEOBIOLOGIE/ELEKTRICITEITSNETis een passief systeem (autonoom, zonder batterijen). Het verandert de intensiteit van de velden die worden uitgezonden door de te neutraliseren vervuilende apparaten niet en verstoort hun werking niet.

Technische precisie: de technologie zit in een kleine aluminium schaal die door druk op de plaats van uw keuze op het oppervlak van het vervuilende apparaat wordt bevestigd (zeer resistente dubbelzijdige kleefstof meegeleverd).


Extra informatie:

De producten van CMO zijn gebaseerd op 10 jaar biologische en klinische experimenten, uitgevoerd door experts die ook werken voor INSERM, Brousse Hospital, CNRS, enz.

Frequenties veroorzaakt door de elektronica van losse apparaten (telefoon, computer)moeten worden gecorrigeerd met een eigen bescherming per apparaat.
zie hiervoor www.aa-stralingbescherming.nl

* prijzen zijn inclusief BTW.