Meer kans op hoge bloeddruk bij veelvuldig gebruik van mobiel!

No Comments

Vertaald bericht van Diagnosefunk.org

Straling mobiele telefoon in de auto

25% meer kans op hoge bloedruk bij veelvuldig gebruik mobiele telefoon

Veelvuldig gebruik van de smartphone verhoogt het risico op hoge bloeddruk

De studie van Chinese wetenschappers onderzocht het verband tussen smartphonegebruik en hoge bloeddruk, gebaseerd op een Britse database, met als resultaat: blootstelling aan straling leidt tot een tot 25% hoger risico. Lees onze samenvatting & documentatie van de studiesituatie en de wetenschappelijke review van de studieresultaten.

Bestudeer Ye et al.

Dit resultaat is alarmerend, schrijft de Frankfurter Rundschau . Omdat de resultaten suggereerden “dat er een direct verband bestaat tussen het gebruik van smartphones om te bellen en het risico op hoge bloeddruk” (9.5.2023).

En de oorzaak zijn niet spannende telefoontjes, maar de blootstelling aan straling. Dat het kan leiden tot hoge bloeddruk is al bekend uit vele individuele studies bij dieren. [1] Hun resultaten worden nu bevestigd door een epidemiologische studie. Dit voldoet aan de essentiële bewijscriteria.

  • Ye Z, Zhang YJ, Zhang YY, Yang S, Liu M, Wu Q, Zhou C, He PP, Gan X, Qin X (2023): mobiele telefoongesprekken, genetische vatbaarheid en nieuwe hypertensie: resultaten van 212 046 UK Biobank-deelnemers. European Heart Journal – Digitale gezondheid 00, 1-10; https://doi.org/10.1093/ehjdh/ztad024
  • >>> Zie hieronder voor een gedetailleerd wetenschappelijk overzicht van de studie.

Risico op hoge bloeddruk stijgt tot 25%

Gegevens van de UK Biobank werden gebruikt voor de studie, die werd gepubliceerd in het European Heart Journal – Digital Health . In totaal werden 212.046 volwassenen van 37 tot 73 jaar zonder hypertensie geïncludeerd. Na een observatieperiode van 12 jaar was het resultaat: het risico op hoge bloeddruk is zeven procent hoger voor gebruikers van mobiele telefoons. Het risico neemt toe met de gebruiksperiode. In vergelijking met mensen die slechts vijf minuten per week de telefoon gebruiken, wordt het risico met een kwart verhoogd voor mensen die meer dan zes uur besteden. De Frankfurter Rundschau schrijft:

  • “Als we de resultaten nader bekeken, bleek dat mensen die meer dan zes uur per week aan de telefoon zaten 25 procent meer kans hadden op hoge bloeddruk dan mensen die minder dan vijf minuten aan de telefoon zaten. De deelnemers, die door genetische redenen al een groter risico liepen op een hoge bloeddruk, hadden zelfs 33 procent meer kans op een hoge bloeddruk. In het European Heart Journal schrijft het team: “Dit roept vragen op over de veiligheid van het gebruik van een mobiele telefoon om te bellen of gebeld te worden, vooral voor zware gebruikers.”

De Federale Vereniging van Duitse Internisten schrijft over het onderzoek:

  • “Momenteel heeft bijna driekwart van de wereldbevolking al meer dan tien jaar een mobiele telefoon. Bijna 1,3 miljard volwassenen tussen de 30 en 79 jaar lijden aan hoge bloeddruk. Het wordt beschouwd als een belangrijke risicofactor voor hartaanvallen en beroertes. en is wereldwijd een belangrijke oorzaak van vroegtijdig overlijden. Mobiele telefoons zenden kleine hoeveelheden radiofrequente energie uit die na korte blootstelling al in verband zijn gebracht met verhogingen van de bloeddruk.”

De resultaten van deze Chinese epidemiologische studie tonen de relevantie aan van eerdere individuele resultaten van dierstudies (zie hieronder) voor mensen.

De meeste smartphonegebruikers bellen tegenwoordig vaak, ook kinderen en jongeren. Men kan deze bevinding niet beperken tot het gebruik van smartphones: tablet-pc’s, wifi-hotspots, de apparaten van het internet der dingen, zendmasten, het zijn allemaal bronnen van straling.

Mogelijke interacties tonen explosiviteit van deze resultaten

Hoge bloeddruk en de daaruit voortvloeiende orgaanschade zoals beroertes, hartfalen, hartaanvallen en nierfalen behoren tot de nummer 1 doodsoorzaken in geïndustrialiseerde landen. Dat maakt de resultaten van de Chinese studie dubbel explosief: hoge bloeddruk leidt tot nierbeschadiging en vice versa. Er zijn een aantal onderzoeken naar de effecten van straling op de nieren die verschillende soorten schade aantonen. [2]

Hierbij moet ook rekening worden gehouden met   de wisselwerking met directe invloeden van de straling op hartfuncties met bijvoorbeeld veranderingen in hartslagvariabiliteit , zo blijkt uit de nieuwe studie van

  • Parizek D, Visnovcova N, Hamza Sladicekova K, Misel J, Jakus J, Kohan M, Visnovcova Z, Ferencova N, Tonhajzerova I (2023): Elektromagnetische velden – Vormen ze een cardiovasculair risico? Fysiologisch onderzoek 72, 199-208; https://doi.org/10.33549/physiolres.934938 ;
  • >>> Zie hieronder voor een gedetailleerd wetenschappelijk overzicht van de studie.

Soortgelijk bewijs is al geleverd, onder andere door de studies van L. v. Klitzing, Misek et al ( 2017 , 2018, 2020 ) en een review door de Universiteit van Bratislava .

Verlichting is nodig! Verklaringen van de gezondheidsautoriteiten zijn noodzakelijk!

De vorige discussie over de risico’s van straling van mobiele telefoons was sterk gericht op >>> kanker en >>> vruchtbaarheid , aangezien daar al consistent bewijs en bewijs voor is. Deze nieuwe onderzoeken naar hoge bloeddruk moeten in het onderwijs worden opgenomen, aangezien dit elke gebruiker acuut treft.

  • Gezien deze resultaten is de installatie van WLAN in de zorg absurd en nog absurder zijn apps die hartfuncties zouden moeten monitoren als toxische permanente straling.

De gezondheidsautoriteiten en het Federaal Bureau voor Stralingsbescherming hebben nog geen commentaar gegeven op dit resultaat. diagnostic:funk zal de federale gezondheidsautoriteiten om verklaringen vragen en de federale en staatsvertegenwoordigers oproepen om actie te ondernemen.

Er zijn niet alleen regels voor mobiele telefoons nodig die breed worden gecommuniceerd, maar ook een beleid om straling te minimaliseren en alternatieven te promoten, zoals de volledige vervanging van WLAN door verlichtingstechnologieën .

Afgestudeerd biologe Isabel Wilkediagnose:radio

Wetenschappelijke reviews van de onderzoeken door Ye et al. en Parizek et al.

diagnostic:funk vroeg de gekwalificeerde biologe Isabel Wilke om deze twee onderzoeken naar de effecten van straling van mobiele telefoons op het cardiovasculaire systeem te herzien.

Isabel Wilke evalueert al meer dan 30 jaar continu de studiesituatie, schrijft boeken over de studiesituatie en schrijft recensies voor het ElektrosmogReport . Ze wordt beschouwd als een van de beste experts op het gebied van internationaal onderzoek.

Bestudeer Ye et al.

Hoge bloeddruk door mobiele telefoons

Mobiele telefoontjes, genetische vatbaarheid en hypertensie: resultaten van 212.046 deelnemers van de UK Biobank

Ye Z, Zhang YJ, Zhang YY, Yang S, Liu M, Wu Q, Zhou C, He PP, Gan X, Qin X (2023): mobiele telefoongesprekken, genetische vatbaarheid en nieuwe hypertensie: resultaten van 212 046 UK Biobank-deelnemers. European Heart Journal – Digitale gezondheid 00, 1-10; https://doi.org/10.1093/ehjdh/ztad024

Hypertensie is een belangrijke vermijdbare oorzaak van hart- en vaatziekten en vroegtijdig overlijden. Dat blijkt uit de gegevens van het Biobank-projectin het VK was de prevalentie van verhoogde bloeddruk in 2015 24,1% bij mannen en 20,1% bij vrouwen. Het is daarom dringend noodzakelijk om de risicofactoren tijdig te bepalen voor preventieve maatregelen en om ernstige ziekten te voorkomen. Biobank is een grote prospectieve epidemiologische studie die tussen 2006 en 2010 ongeveer 500.000 deelnemers in de leeftijd van 37-73 jaar onderzocht met behulp van vragenlijsten voor gezondheidsstatus en ziekten. Het is nog niet duidelijk of het gebruik van een mobiele telefoon een risico op hoge bloeddruk met zich meebrengt. Het is bekend dat straling van mobiele telefoons oxidatieve stress, verhoogde ontsteking en DNA-schade veroorzaakt, die allemaal de bloeddruk kunnen verhogen. Het doel van dit onderzoek was om erachter te komen

Studie ontwerp en uitvoering :

De effecten van gsm-straling zijn onderzocht bij in totaal 212.046 deelnemers van het biobankproject die niet eerder een hoge bloeddruk hadden. De studie omvatte mensen die een mobiele telefoon gebruikten om minstens één keer per week te bellen (gesprek of antwoord en duur van een gesprek, met of zonder handsfree-apparaat) en hoeveel jaar ze een apparaat gebruikten. De groepen voor de evaluatie waren: nooit (niet-gebruiker), gebruik tot 1 jaar, 2-4 jaar, 5-8 jaar of meer dan 8 jaar, plus “weet niet” en “geen antwoord”. Voor de duur van de interviews waren er “niet-gebruikers”, gebruik minder dan 5 minuten, 30-59 minuten, 1-3 uur, 4-6 uur of meer dan 6 uur per week en ook “weet niet” en “geen antwoord”. . Deze classificatie geldt ook voor het gebruik van een handsfree toestel. Daarnaast werd gekeken naar het risico op genetische aanleg, waarbij elk een derde werd toegewezen aan een laag, gemiddeld of hoog risico op hoge bloeddruk. De evaluatie van de studie is uitgevoerd na ongeveer 12 jaar (tussen 2018 en 2021) en verder uitgesplitst naar leeftijdsgroepen, geslacht, levensstijl, etc.

Resultaten:

De gemiddelde leeftijd was 53,7 jaar, van wie 87,6% gsm-gebruikers waren en 37,7% mannen. Over het algemeen waren er enkele verschillen tussen gebruikers en niet-gebruikers. De gebruikers van mobiele telefoons waren z. Zo waren ze jonger, meer mannen, rookten ze vaker, gebruikten ze vaker mobiele telefoons, waren ze zwaarder en waren er verschillen in levensstijl. Gedurende 12 jaar ontwikkelden 13.984 (6,6%) hypertensie, een significant hoger risico in vergelijking met niet-gebruikers. Er waren geen significante verschillen tussen handsfree gebruikers. Deelnemers die de telefoon meer dan 30 minuten per week gebruikten, hadden een significant hoger risico op hoge bloeddruk dan degenen die de telefoon minder dan 30 minuten per week gebruikten. Hoe langer een mobiele telefoon in gebruik was (tot 8 jaar) en hoe langer de duur en frequentie van de oproepen (tot 6 uur), hoe groter het risico. Degenen met een laag genetisch risico en mobiele telefoongebruik van minder dan 30 minuten per week hadden een laag risico, terwijl degenen met een genetische aanleg van 30 minuten of meer het grootste risico hadden om hoge bloeddruk te ontwikkelen. Het verschil was echter niet significant; Ook leeftijd, geslacht, gewicht, levensstijl etc. speelden geen rol.

Conclusies:

Het gebruik van een mobiele telefoon verhoogt het risico op het ontwikkelen van hoge bloeddruk aanzienlijk, vooral voor mensen die langer wekelijks bellen en een genetisch risico op hoge bloeddruk hebben. Er is geen significante correlatie gevonden tussen mensen die al jaren een mobiele telefoon hebben en mensen die handsfree bellen. De wekelijkse frequentie en duur van de interviews lijkt doorslaggevend te zijn. Langdurig gebruik lijkt geen risicofactor te zijn zolang je niet meer dan 30 minuten per week aan de telefoon zit. Oorzaken kunnen liggen in de effecten van straling op slaap, mentale gezondheid en celfuncties (oxidatieve stress, DNA-schade, ontstekingsreacties etc.).(IW)

Bestudeer Parizek et al.

Hoge frequentie beïnvloedt de hartactiviteit

Elektromagnetische velden – zijn ze een cardiovasculair probleem?

Parizek D, Visnovcova N, Hamza Sladicekova K, Misel J, Jakus J, Kohan M, Visnovcova Z, Ferencova N, Tonhajzerova I (2023): Elektromagnetische velden – Vormen ze een cardiovasculair risico? Fysiologisch onderzoek 72, 199-208; https://doi.org/10.33549/physiolres.934938

Tot nu toe is er weinig bekend over de effecten van radiofrequente elektromagnetische velden op het autonome zenuwstelsel (ANS) , die tegenwoordig het lichaam 24 uur per dag, 7 dagen per week beïnvloeden. Het AZS reguleert de lichaamsfuncties, waaronder het cardiovasculaire systeem, dat uiterst gevoelig is voor autonome processen en daarom gemakkelijk kan worden beïnvloed door elektronische apparaten. Langetermijnstudies hebben aangetoond dat een hoge frequentie symptomen kan veroorzaken zoals hoofdpijn, slechte concentratie, vergeetachtigheid, vertraagde reflexen, oogontsteking en oorsuizen, elektrosensitiviteit, onder andere. De kortetermijnhartslagvariabiliteit (HRV) , de afwijking van de pols ten opzichte van het gemiddelde, wordt voornamelijk veroorzaakt door het parasympathische zenuwstelsel bij de mensgereguleerd. Een verlaagde HRV betekent een verhoogd risico op cardiovasculaire complicaties. Er zijn momenteel slechts enkele onderzoeken die het effect van elektromagnetische straling op HRV bij gezonde personen hebben onderzocht. Misek et al.in een eerdere studie gevonden dat kortdurende intermitterende bestraling van het hoofd een significante toename van de HRV en een afname van de hartslag in het AZS veroorzaakte. Dit betekent dat de straling de activiteit van het parasympathische zenuwstelsel verhoogt. Andere onderzoeken hebben andere resultaten opgeleverd vanwege verschillende benaderingen van experimenteren, dus verder onderzoek is nodig. Daarom werd in deze studie de interactie van de radiofrequente velden met het menselijk lichaam en het effect op de autonome controle van de hartslag (polsslag) onderzocht met behulp van lineaire en niet-lineaire hartslagvariabiliteit (HRV) analyse in gezonde vrijwilligers.

Studie opzet en uitvoering:

Een groep van 30 jonge gezonde vrijwilligers van 20-30 jaar (elk 15 vrouwen en mannen, gemiddelde leeftijd 24,2 ± 3,5 jaar, BMI 23,3 ± 3,5 kg/m 2) werd gedurende 5 minuten blootgesteld aan hoogfrequente velden van een frequentiegenerator van gesimuleerde, ongemoduleerde 2400 MHz (WLAN) en 2600 MHz (4G), die inwerkten op de borst. De dipoolantenne werd op 1 cm van de linker borstspier geplaatst. De proefpersonen zaten in een normaal laboratorium zonder afscherming, ze droegen oogmaskers om visuele prikkels van buitenaf uit te sluiten. Na het bepalen van de basisgegevens (lengte, gewicht, BMI, bloeddruk) werden in totaal 5 metingen gedaan: eerst zonder blootstelling als controle, daarna 2e blootstelling met 2400 MHz, na de blootstelling aan het veld kwam de 2e controlemeting, dan de meting op 2600 MHz en tenslotte weer een controlemeting. Het elektrische veld was 58 V/m (onder de limiet van 61 V/m), elke persoon werd één keer getest. De korte termijn HRV werd gebruikt om de complexe autonome controle van het hart te beoordelen. QRS-complex en RR-intervallen werden gemeten, lineaire HRV-analyse voor deVagusactiviteit (0,15-0,4 Hz), niet-lineaire HRV-analyse om sympathovagale balans vast te leggen, en een symbolische dynamische index 0V% die sympathische activiteit vertegenwoordigt.

Resultaten:

Statistische analyse toonde aan dat de parasympathische HF-HRV-index op 2600 MHz significant was verlaagd in vergelijking met controles. Daarentegen was de HRV-index 0V% afkomstig van het sympathische zenuwstelsel significant verhoogd na de 2400 MHz-blootstelling in vergelijking met de gesimuleerde 2600 MHz-blootstelling. Er waren geen significante verschillen in de RR-intervallen. Uit de studie bleek dat blootstelling aan 2400 MHz-straling de sympathovagale balans verschoof naar sympathische overactiviteit (meer dan 0V%) en onderactiviteit (lagere HF-HRV) bij 2600 MHz. De hartslagvariabiliteit vertegenwoordigt een chaotisch niet-harmonisch deel van het autonome zenuwstelsel.Als de complexiteit ervan wordt verminderd, neemt ook het regulerende vermogen van het systeem af.

Conclusies:

De resultaten tonen voor het eerst een duidelijke verschuiving in de autonome regulatie van de hartslag naar complexe sympathische overactiviteit als gevolg van WLAN en verminderde parasympathische activiteit als gevolg van 4G-straling bij gezonde jonge mensen. Het lijkt erop dat de straling leidt tot een abnormaal complexe regulatie van de autonome functies van het hart, wat het aanpassingsvermogen van het fysiologische systeem schaadt. Dit gaat gepaard met een hoger risico op latere cardiovasculaire complicaties, die zelfs bij gezonde mensen kunnen voorkomen. Het sympathische zenuwstelsel speelt dus een sleutelrol bij stressreacties. Externe invloeden, zoals straling hier, verhogen de activiteit en onderdrukken parasympathische activiteit. Daarom gaan de onderzoekers ervan uit dat de radiofrequentievelden die op de borstkas van de proefpersonen werden toegepast, het lichaam belastten en de elektrische activiteit van het hart veranderden. Het onderzoek moet worden gecontroleerd met meer deelnemers en andere parameters (bijv. bloeddruk).(IW)

________________________________________________________________________________

Bronnen / Documentatie:

[1]   Onderzoek naar straling van mobiele telefoons en hoge bloeddruk

Alhusseiny A et al. (2012): Elektromagnetische energie uitgestraald door mobiele telefoons veroudert elektrocardiografische gegevens van patiënten met ischemische hartziekte, Ann Med Health Sci Res 2012; 2 (2): 146-151, https://www.emf-portal.org/de/article/21843

Bortkiewicz A et al. (2012): Analyse van hartslagvariabiliteit (HRV) bij werknemers van radio- en tv-zenders Int J Occup Med Environ Health 2012; 25 (4): 446-455, https://www.emf-portal.org/de/article/21528

Ekici B et al. (2016): De effecten van de duur van het gebruik van mobiele telefoons op parameters voor hartslagvariatie bij gezonde proefpersonen; Anatol J Cardiol 2016; 16(11):833-838; https://www.emf-portal.org/de/article/29347 , beoordeeld op EMFData: https://www.emfdata.org/de/studien/detail?id=210

Kuzay D et al. (2018): Effecten van 2100 MHz radiofrequentiestraling op de viscositeit van bloed en oxidatieve stressparameters bij hypertensieve en normale ratten, Int J Radiat Res 2018; 16 (4): 431-442, https://www.emf-portal.org/de/article/46712

Malek F et al. (2015): Effect van kortetermijnblootstelling aan het basisstation van mobiele telefoons op cognitieve prestaties, lichaamstemperatuur, hartslag en bloeddruk van Maleisiërs, Sci Rep 2015; 5: 13206, https://www.emf-portal.org/de/article/27708

Misek J (2018): Hartslagvariabiliteit beïnvloed door radiofrequent elektromagnetisch veld bij adolescente studenten, Bioelectromagnetics 2018; 39 (4): 277-288, doi:10.1002/bem.22115 , https://www.emf-portal.org/de/article/34642

Palal / Stalin (2018): Associatie tussen het gebruik van mobiele telefoons en hypertensie bij volwassenen in een stedelijk gebied van Puducherry: een case-controlstudie, gepubliceerd in: J Public Health (Berl.) 2019; 27: 537-540, doi:10.1007/s10389-018-0963-z , https://link.springer.com/article/10.1007/s10389-018-0963-z ,  https://www.emf-portal. org/en/article/37836

  • “De resultaten wisten: de meeste deelnemers aan het onderzoek wisten hoe ze de belfunctie op hun mobiele telefoon moesten gebruiken, terwijl slechts tweederde van hen de sms-functie kon gebruiken. Slechts een derde had een smartphone. Het risico op hypertensie was zes keer hoger bij degenen die al meer dan 8 jaar een mobiele telefoon gebruikten [aangepaste odds ratio 6,2 (1,6-23,8)] en vier keer hoger bij degenen die de belfaciliteit meer dan 60 minuten per dag gebruikten. dag [gecorrigeerde odds ratio 4,2 (1,1–16,7)].
  • Conclusie: Er was een significant positief verband tussen hypertensie en de duur van het gebruik van mobiele telefoons. Verdere studies zijn echter nodig om onze bevindingen te bevestigen.”

Parizek D et al. (2023): Electromagnetic Fields – Do they Pose a Cardiovascular Risk? Physiological Research 72, 199–208; https://doi.org/10.33549/physiolres.934938https://www.emf-portal.org/de/article/50659

Rezk AY et al. (2008): Fetal and neonatal responses following maternal exposure to mobile phones, Saudi Med J 2008; 29 (2): 218-223, https://www.emf-portal.org/de/article/15630

Saili et al. (2015): Effects of acute exposure to WIFI signals (2.45 GHz) on heart variability and blood pressure in Albinos rabbit; Environ Toxicol Pharmacol. 2015; 40 (2): 600–5 doi:10.1016/j.etap.2015.08.015 , Rezensiert auf EMFData: https://www.emfdata.org/de/studien/detail?id=178 

Singh K et al. (2016): Effect van elektromagnetische straling van basisstations voor mobiele telefoons op de algemene gezondheid en speekselfunctie, J Int Soc Prev Community Dent 2016; 6 (1): 54-59, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4784065/?report=printable , https://www.emf-portal.org/de/article/ 29085

Ye Z, Zhang YJ, Zhang YY, Yang S, Liu M, Wu Q, Zhou C, He PP, Gan X, Qin X (2023): mobiele telefoongesprekken, genetische vatbaarheid en nieuwe hypertensie: resultaten van 212 046 UK Biobank-deelnemers. European Heart Journal – Digitale gezondheid 00, 1-10; https://doi.org/10.1093/ehjdh/ztad024

[2]   Onderzoek naar de effecten van straling van mobiele telefoons op de nieren

Bedir R et al. (2018): Pathologische bevindingen waargenomen in de nieren van postnatale mannelijke ratten blootgesteld aan het elektromagnetische veld van 2100 MHz, Arch Med Res 2018; 49 (7): 432-440, beoordeeld op EMFData: https://www.emf-portal.org/de/article/37003

Devrim E et al. (2008): Effecten van het gebruik van elektromagnetische straling op de status van oxidanten/antioxidanten en DNA-turn-over enzymactiviteiten in erytrocyten en hart-, nier-, lever- en eierstokweefsels van ratten: mogelijke beschermende rol van vitamine C, Toxicol Mech Methods 2008; 18 (9): 679-683, samenvatting in het EMF-portaal: https://www.emf-portal.org/de/article/32678

Hasan, ik et al. (2021). Hematobiochemische en histopathologische veranderingen van nier en testis als gevolg van blootstelling aan 4G-straling van mobiele telefoons bij muizen. Saudi Journal of Biological Sciences, 28(5), 2933-2942. https://doi.org/10.1016/j.sjbs.2021.02.028, beoordeeld op EMFData: https://www.emfdata.org/de/studien/detail?id=776    

Koca et al. (2013): Effecten van intensief gebruik van mobiele telefoons (Philips Genic 900) op nierweefsel van ratten, Urol J 2013; 10 (2): 886-891; Samenvatting in het EMF-portaal: https://www.emf-portal.org/de/article/22941, beoordeeld op EMFData: https://www.emfdata.org/de/studien /detail?id=543

Kuybulu AE et al. (2016): Effecten van langdurige pre- en postnatale blootstelling aan 2,45 (GHz) draadloze apparaten op de ontwikkeling van mannelijke rattennieren. Ren mislukt. 2016;38:571-580. DOI:10.3109/0886022X.2016.1148937, beoordeeld op EMFData: https://www.emfdata.org/de/studien/detail?id=702

Okatan DO et al. (2028): Effecten van blootstelling aan elektromagnetische velden van 900 (MHz) gedurende de (midden/late) adolescentie op de niermorfologie en biochemie van de vrouwelijke rat (2018): Toxicol Ind Health. 2018;34:693-702. DOI:10.1177/0748233718781292, beoordeeld op EMFData: https://www.emfdata.org/de/studien/detail?id=715

Oktem et al. (2005) Oxidatieve schade in de nier veroorzaakt door 900 MHz uitgezonden mobiele telefoon: bescherming door melatonine Arch Med Res 2005; 36 (4): 350-355, samenvatting in het EMF-portaal: https://www.emf-portal.org/de/article/12061, beoordeeld op EMFData: https://www.emfdata.org/de/studien /detail?id=33 

Özorak et al. (2013): Wi-Fi (2,45 GHz)- en mobiele telefoon (900 en 1800 MHz)-geïnduceerde risico’s op oxidatieve stress en elementen in de nieren en testikels van ratten tijdens de zwangerschap en de ontwikkeling van nakomelingen, Biol Trace Elem Res 2013; 156 (1-3): 221-229, samenvatting in het EMF-portaal: https://www.emf-portal.org/de/article/23656 , beoordeeld op EMFData:  https://www.emfdata.org/de /studies/detail?id=256  

Ragy MM (2015): Effect van blootstelling aan en terugtrekking van 900 MHz elektromagnetische golven op oxidatieve stress in hersenen, nieren en lever en enkele biochemische parameters bij mannelijke ratten, Electromagn Biol Med 2015; 34 (4): 279-284, samenvatting in het EMF-portaal: https://www.emf-portal.org/de/article/24632 , beoordeeld op EMFData: https://www.emfdata.org/de/studien /detail?id=204

Turedi S et al. (2017): Biochemische en pathologische veranderingen in de nier en blaas van de mannelijke rat na blootstelling aan continu 900-(MHz) elektromagnetisch veld op postnatale dagen 22-59. Int J Radiat Biol.2017;93(9):990-999. DOI:10.1080/09553002.2017.1350768, beoordeeld op EMFData: https://www.emfdata.org/de/studien/detail?id=747

Zhang Y et al (2023), Mobile Phone Use, Genetic Susceptibility and New-Onset Chronic Kidney Diseases, Int J Public Health, 16 februari 2023, https://www.ssph-journal.org/articles/10.3389/ijph.2023.1605358 /full , https://www.emf-portal.org/de/article/50216

https://www.diagnose-funk.org/aktuelles/artikel-archiv/detail?newsid=1981

About us and this blog

We are a digital marketing company with a focus on helping our customers achieve great results across several key areas.

Request a free quote

We offer professional SEO services that help websites increase their organic search score drastically in order to compete for the highest rankings even when it comes to highly competitive keywords.

Subscribe to our newsletter!

There is no form with title: "SEOWP: MailChimp Subscribe Form – Vertical". Select a new form title if you rename it.

More from our blog

See all posts

Leave a Comment