Wat zijn eigenlijk aardstralen?

No Comments

De aardstralen

Aardstralen zijn een complex netwerk van energievelden die onze aarde bedekken. De energievelden creëren een uniform spanningsveld tussen hemel en aarde. Geomagnetische velden worden gecreëerd door wateraders, aardspleten of aardfouten, maar ook door de verschillende mondiale elektriciteitsnetwerken. Verschillende golflengten veroorzaken interferentiezones in het aardmagnetisme, dat het biomagnetische veld van mensen, dieren en planten voedt.

We weten dat dieren en planten bijzonder gevoelig zijn voor gebieden die aan straling worden blootgesteld. Honden zullen bijvoorbeeld nooit langer op één plek blijven liggen als ze gestrest zijn. Katten daarentegen liggen het liefst in gebieden die blootgesteld zijn aan straling. Paarden, runderen, varkens en schapen vermijden stralingszones in de natuur en worden ziek als ze deze in de stal niet kunnen vermijden. Kippen worden agressief. Mieren bouwen hun wegen altijd op wateraders en hun heuvels op stimulatiezones. Slangen houden van vervuilde rustplaatsen en bijen verzamelen daar 50 procent meer honing. Beuken-, linde- en berkenbomen reageren op straling met kronkelige groei en aften. Eikenbomen groeien het liefst aan waterwegen. Vaak vinden we geneeskrachtige kruiden in breukzones. Opvallend is dat de gifstoffen van stralingszoekende dieren, zoals mierenzuur, bijen- en slangengif, vaak voor medicinale doeleinden worden gebruikt. Net zoals planten en dieren op deze stralen reageren, moeten wij mensen niet zo aanmatigend zijn en dit fenomeen van “aardstralen” negeren.

Elektrosmog is de prijs van de mechanisering en elektrificatie van ons leven. De kunstmatige elektrische en elektromagnetische velden omringen ons als lucht. Externe straling van hoogspanningslijnen, transformatorstations, radar en gsm-zenders beïnvloeden ons lichaam. In huis of slaapgedeelte worden we onbeschermd aan deze velden blootgesteld vanwege aardings- en kabelgebreken in de installatie. We hebben geen sensoren in ons lichaam die deze straling kunnen detecteren. Onze hersenen, zenuwstelsel en lichaamsfuncties worden bestuurd met hun eigen subtiele elektrische en magnetische signalen en stromen. Sterke externe elektromagnetische stress zorgt ervoor dat deze signalen worden verstoord, over elkaar heen worden gelegd en verkeerd worden gericht. Er vindt voortdurend stress plaats in het centrale zenuwstelsel. Typische symptomen zijn slapeloosheid, hoofdpijn, allergieën en vermoeidheid.

Mensen zijn stralingsontsnappers en deze straling van de aarde kan ons lichaam negatief beïnvloeden door:

Slaapstoornissen _ Hoofdpijn /migraine Rugpijn _ 
Spanning _ Gezamenlijke problemen Artrose _ 
Reuma _ laksheid _ Metabolische stoornissen 
Maagdarmproblemen _ Innerlijke rusteloosheid/nervositeit allergieën _ 
Schildklieraandoeningen _ bedplassen _ kankerbevorderend _ 
Potentiestoornissen _ Agressiviteit _  Depressie _ 

Dit zijn slechts enkele van de symptomen van de ziekte die zijn geïdentificeerd door wichelroedelopers en alternatieve beoefenaars. Gedetailleerde beschrijvingen zijn te vinden in het boek Freiherr v. Pohl. 

Als u een of meer van deze symptomen opmerkt, zou uw motto moeten zijn: behandel de gevolgen niet, maar elimineer de oorzaak

About us and this blog

We are a digital marketing company with a focus on helping our customers achieve great results across several key areas.

Request a free quote

We offer professional SEO services that help websites increase their organic search score drastically in order to compete for the highest rankings even when it comes to highly competitive keywords.

Subscribe to our newsletter!

There is no form with title: "SEOWP: MailChimp Subscribe Form – Vertical". Select a new form title if you rename it.

More from our blog

See all posts

Leave a Comment