Waarom Mallorca?

No Comments

Bij oude en nieuwe hippie’s is Mallorca populair. Waarom?

Het woord ‘geopathisch’ is afgeleid van de Griekse woorden ‘Geo’ betekent ‘de aarde’, en ‘pathos’ betekent ‘ziekte’ of ‘lijden’, dus letterlijk ‘lijden van de aarde’. De term ‘geopathische stress’ wordt gebruikt om negatieve energieën te beschrijven, ook bekend als ‘schadelijke aardstralen’, die van de aarde afkomstig zijn en ongemak en slechte gezondheid veroorzaken bij degenen die erboven wonen. Aarde-energieën kunnen slecht, goed of neutraal zijn.
Het aardoppervlak is geweven met een patroon van etherische draden die qua energie en belang identiek zijn aan de acupunctuurmeridianen van het menselijk lichaam. Deze zijn verantwoordelijk voor de gezondheid en groei van de natuurlijke koninkrijken van het landschap, en elke onderbreking van hun kracht en harmonieuze stroom heeft subtiele maar diepgaande gevolgen voor de gezondheid van het plaatselijke natuurlijke leven.
De afschuw van Chinese geomancers over de Britse pogingen om spoorwegen aan te leggen door de Lung Mai of ‘drakenaders’ van hun land resulteerde in een consortium van lokale zakenlieden die de onlangs voltooide spoorlijn rond Shanghai kochten en onmiddellijk ontmantelden, uit afschuw over de verwoestende impact ervan. zou hebben op de Feng Shui van de stad.
In het Britse landschap heeft de etherische matrix, naast de voor de hand liggende effecten van milieuvervuiling, te lijden onder verstoring en littekens door bijvoorbeeld het afgraven en ophogen van spoorwegen en snelwegen, bruggen, steengroeven, tunnels, mijnen en ondergrondse bunkers, stalen palen, metalen hekpalen en verkeersbordpalen, ondergrondse gas-, elektriciteits- en waterleidingen, riolen en funderingen van gebouwen.
De daaruit voortvloeiende etherische disharmonie manifesteert zich als een verminderde kwaliteit van de lokale natuurlijke levenskrachten, vaak via het medium van wat in de Europese geomantie bekend staat als ‘zwarte stromen’ – lokale capillaire meridianen van energie die verband houden met stromen van ondergrondse waterstromen waarvan de yin-yang het evenwicht is verstoord door overmatige yin. De opkomst van degeneratieve over generatieve en regeneratieve invloeden vindt plaats op plaatsen die direct boven dergelijke stromen liggen. Deze ‘zwarte stromen’ staan ​​in de Feng Shui-traditie bekend als lijnen van ondergrondse ‘Sha’ of giftige energie, in tegenstelling tot de ‘witte stromen’ die gezonde, generatieve en regeneratieve energie of ‘Sheng Qi’ transporteren.
Ze kunnen echter ook van nature voorkomen, en van een groot aantal van deze en andere natuurlijk voorkomende energetische configuraties in het landschap is bekend dat ze invloed hebben op de kwaliteit van de gezondheid van de lokale levensvormen.
Net zoals de lokale geologie de plaatselijke bodem en vegetatie bepaalt, en dus de hele natuurlijke ecologie van een gebied, zo beïnvloedt het ook het menselijk bewustzijn. Mensen die op kleigronden wonen en werken verschillen van mensen op kalkgronden in hun relatie tot hun omgeving; die in riviervalleien verschillen van die op heuveltoppen in hun visie op het leven. Veel van de concentratiecentra van holistische denkers in Groot-Brittannië liggen tegenwoordig in zandsteendistricten, waarbij het hogere kwartsgehalte van zandsteen wellicht de spirituele mogelijkheden van het menselijk bewustzijn versterkt. De in de oudheid vereerde heilige plaatsen Delos (Griekenland) en Deya (Mallorca) liggen beide in ringen van heuvels hoog in ijzersteen.

Tekst vertaald van: https://geomancygroup.org/

About us and this blog

We are a digital marketing company with a focus on helping our customers achieve great results across several key areas.

Request a free quote

We offer professional SEO services that help websites increase their organic search score drastically in order to compete for the highest rankings even when it comes to highly competitive keywords.

Subscribe to our newsletter!

There is no form with title: "SEOWP: MailChimp Subscribe Form – Vertical". Select a new form title if you rename it.

More from our blog

See all posts

Leave a Comment