Zicht op zendmast

No Comments
zendamst in de buurt, stralingsmeting brengt inzicht

Stralingsmeting, heeft dat zin?

Een zendmast zendt hoogfrequente straling af waarvan de sterkte gedempt wordt door muren en bomen. Glas dempt de straling amper.

Uit metingen blijkt, zie bijvoorbeeld www.EMFkaart.nl , dat de straling op zo’n 150-200 meter van de mast op zijn heftigst is.

Maar alles voldoet toch aan de normen?

Stralingmeting is dat wel nodig

Klopt, maar uit onderzoek blijkt dat de normen verouderd zijn.
Er zijn vele initiatieven van artsen die graag een aanpassing zien van de normen. De bekendste is wel deze: https://www.5gappeal.eu/

Veel artsen dringen aan op betere/strengere normen!

De stralingskegel/waaier (kegel als dwarsdoorsnede van de waaier van 120-graden: daarom altijd 3 zenders) maakt dat de sterkte van de signalen erger wordt naarmate je hoger komt.
Dus zicht op een zendmast is al niet ideaal, maar als je slaapplaats op de etage zit wordt het nog beroerder.

Wanneer zijn de klachten begonnen?
Ga eens na of er verband is met het (bij)plaatsen van masten, het verhuizen naar een woning die dichter bij een zendmast staat.

Ik meet en breng alle eventuele aandachtspunten in kaart.


Meten = weten!

About us and this blog

We are a digital marketing company with a focus on helping our customers achieve great results across several key areas.

Request a free quote

We offer professional SEO services that help websites increase their organic search score drastically in order to compete for the highest rankings even when it comes to highly competitive keywords.

Subscribe to our newsletter!

There is no form with title: "SEOWP: MailChimp Subscribe Form – Vertical". Select a new form title if you rename it.

More from our blog

See all posts

Leave a Comment